WIJNGAARDEN TE OORBEEK

 

Toponiemen als Wingaertbroeck, Wingaertstraete, herinneren nog aan de vroegere teelt.

Deze wijngaarden waren gelegen links en rechts van de weg Tienen - Meldert, vanaf de kapel van O.L.Vrouw van Troost tot aan de Galgenberg. Deze weg werd vroeger ook groenstraat genoemd, (aen de groene gracht, 1532). Het archief van O.L.V. ten Poel van Tienen verteld ons nog het volgende over deze straat.

12 Augusti 1409

Liebrecht van Molle, poetere van Thienen, come is by ons ende heet ons enen goeden onderpant voer een modde harts corns erfs pachts gesedt dat hy hadde effeleec aen ende op een half boender beems oft daer omtrent gelegen aan de Groenstraete t Oerbeke by den beghinen lant van Thienen enzo.

Wij weten dat het begijnhof van Tienen land liggen had aan de weg Tienen - Meldert. Dus krijgen wij hier de bevestiging, dat de Waversesteenweg , nu Oorbeeksesteenweg vroeger de Groenstraat werd genoemd.

Uit de archieven van de P.P.Dom. van Tienen, konden wij volgende weten.

Oirbeek.

Van iii sisters coren erffelic, staende bepandt op iii dachmaele oft daer omtrint lants ende wyngaerts, beleghen achter Oirbeek, by den wegel die van Meldert te Oirbeke wert gaet, tusschen die goide scloesters Vlierbeke ende taefelen 's heylich Geests uyt beyde syden waerin het Baghynhoff is gegicht int iaer 1401.

Catharina de Lintris alias Maes, begheyne, aen die aerme van die kiste sullen trekken iaerlycx op ii dachmael wyngaerts, geleghen onder Oirbeek.

In die delle naer Meldert, by die goiden vanden heylighen Geest van Thienen ende die gemeynstaete, gaende van Oirbeek naer Meldert ende cloester van Vlierbeke, et actum anno 1406, men my die 12.

Verder vinden wij in 't archief van de abdij Park Heverlee, het volgende in een testament van Jan Druys, echtgenoot van Barbara Vriezen.

15 06 1630

Item de wyngaert achter Willem Saomons een halff dachmael, noch aldaer vierdeel lants.

Hetgeen bewijst, dat men in onze gemeente in de 17 e eeuw reeds aan wijnbouw deed.