1972


Veertig jaar geleden: Aanleg autoweg heeft zijn gevolgen


Auteur: Raymond Billen


De verdwenen kapel in Oorbeek. Deze en andere kleurenkaarten van de processie (uit de jaren zestig) zijn nu te koop op het internet tegen vijf euro.

HOEGAARDEN - Veertig jaar geleden liet het effect van de autoweg E40 zich voor het eerst voelen. De paardenprocessie van Oorbeek moest zijn parcours verleggen.

De zondag na 23 april gaat de St.-Jorisprocessie uit in Oorbeek. Groepen en paarden maakten in 1972 voor het eerst een grotere rondgang omdat ze gebruik moesten maken van de brug onder de E40 op de Waversesteenweg en van de tweede brug op de Hoxemstraat. Het jaar voordien kon men nog de gebruikelijke ronde afleggen omdat de autoweg toen nog niet zo ver was gevorderd. Het tradionele tracé werd doorkliefd. Ook de witte kapel (zie afbeelding) aan de Oorbeeksesteenweg had plaats gemaakt. Er kwam een nieuwe in baksteen, ongeveer op dezelfde plaats.

Met de voltooiing van 'ons' stuk van de E40 werden ook de lokalee wegen opnieuw hersteld. In Overlaar was de gewestweg onder de brug extra ruim aangelegd, 'met het oog op een latere verbreding van de steenweg'. Die is er nooit gekomen en in het begin zou de vernauwing voorbij de brug voor verrassingen zorgen. In april 1972 klagen weggebruikers, in de krant, dat de versmalling niet is aangeduid en ongevallen heeft veroorzaakt. De kasseistrook, naast het fietspad van toen, was nog niet hersteld. De reflectorpaaltjes werden omgereden.

In het voorjaar 1972 was tussen Boutersem en Hoegaarden het wegdek al gegoten op de autoweg. In het verlengde, van Opheylissem naar Landen, waren toen de grondwerken nog bezig. In Opheylissem was de brug over de E40 al wel in gebruik. De weg Geldenaken-Opheylissem had daardoor een nieuw traject gekregen. Bij ons was de afwerking van de 'oprit' vanuit Altenaken naar de E40 opgeschort. In het voorjaar mocht men daarom tijdelijk opnieuw de (nadien weggegraven) gemeenteweg van Bley naar Rommersom gebruiken.

Die 'oprit', het nieuwe traject van de noord-zuidas Tienen-Charleroi, zou nadien veel zwaar vervoer uit Hoegaarden-centrum weghouden. Net voor het zover was, stortte (eind maart 1972) het huis van de gebroeders Stockmans aan de Ourystraat (nu KBC) in. Om halfzeven stuikte de rechterzijgevel in elkaar. De broers sliepen gelukkig aan de linker kant. 'Auto's dreunen huis in puin', stond er bij de foto in Het Nieuwsblad.1972 - DECEMBER- OPENSTELLING VAN DE E40 (E5) AUTOSNELWEG

Tijdens de graafwerken tussen Oorbeek en Overlaar.


Auteur: Raymond Billen


HOEGAARDEN - De autoweg E40 (toen E5) werd op het vak nabij Tienen in gebruik genomen in december veertig jaar geleden. Eind november reden fietsers het traject al officieus in.

Het Nieuwsblad meldde in 1972: 'Op 15 december zal E5 van Brussel tot Luik officieel worden geopend. Men loopt drie maand vooruit op het schema. Aan de op- en afrit richting Tienen wordt nog gewerkt.' In december werd ook de verbinding van Rommersom naar Bost hersteld. Een asfaltweg verving de oude kasseiweg die werd onderbroken door de werkzaamheden.

Op 29 november 1972 werd gemeld dat fietsers de autoweg een zondag lang voor zich hadden, in avant-première. Het ging om proeven voor het Olympisch Minimum. Honderd dames en heren kwamen samen om een afstand naar keuze af te leggen, van 20 tot 150km. De autoweg was tussen Brussel en Leuven al enige tijd voordien (januari 1972) voor autoverkeer opengesteld. Van Borgworm kon men vanaf juli richting Luik rijden.

Een eerste tracé van de E40 vertrok in Brussel nier aan de Reyerslaan, maar aan het Vierarmenkruispunt. De weg lag verder van het centrum van Brussel en zou grote bosgebieden doorsnijden. Het passeerde langs Hamme-Mille en Geldenaken. Dat tracé werd verlaten en in de plaats kwam een noordelijker tracé dichter bij Leuven en Tienen. Dat tweede voorstel passeerde ook meteen bezuiden Sint-Truiden maar het lokte protest uit bij de Waalse gemeenten.

Uiteindelijk kwam het huidige traject tot stand. Er kwam bezuiden Tienen een bocht naar Heylissem om, tussen Landen en Hannuit, richting Borgworm te gaan. Een van de prominente gebruikers van de nieuwe autoweg was Edmond Leburton (Borgworm) die in 1973 Gaston Eyskens (Leuven) als premier opvolgde.1972


Veertig jaar geleden: een weg van Oorbeek naar Kumtich

 

Auteur: Raymond Billen


TIENEN - Voor de fusie van Oorbeek bij Tienen (1970) had de Oorbeekse gemeenteraad de aanleg van een betonweg naar Kumtich goedgekeurd. Twee jaar later nam de Tiense gemeenteraad de draad weer op.

Bost en Oorbeek fuseerden met Tienen, zes jaar voor de grote fusie. Zoals op wel meer plaatsen, had de gemeenteraad in Oorbeek net voor het verhaal afliep een aantal ingrijpende investeringen goedgekeurd. Oorbeek had de weg Oorbeek-Kulmtich al aanbesteed maar de gemeente had nog geen grondinnemingen laten uitvoeren. De gemeenteraad in Tienen besloot die toch te laten uitvoeren, zodat (bv. aan de watermolen) het traject enigzins opschoof. Voor de grondaankopen alleen al ging Tienen een lening aan van 700.000 frank (17.500 euro).1972


Bouw van de O.L.Vrouw van Troostkapel


Op zondag 15 juli 1973 vinden de inhuldigingfeesten plaats van de nieuwe kapel

 

1973 ----> 2013  40 JAAR bouw O.L.Vrouw van Troostkapel


zie Historiek van Oorbeek (klik hier)PERIODE 1980


DE KOMST VAN DE T.G.V


Auteurs: Guido Janzegers - Roger Vanhulst


Ook de modernisatie eist zijn tol van ons dorpje. In de jaren 1980 stellen we vast dat er nog welgeteld één dorpswinkeltje was en de vijf cafés die het dorp rijk was, waren verdwenen. In de dorpsschool wordt geen les meer gegeven. Er is geen vaste parochiepriester meer en van de vele boerderijen zijn er maar enkele grote landbouwbedrijven overgebleven. Sinds de fusie zijn de inwoners aangewezen op de stad Tienen. Geen enkele politicus vertegenwoordigt ons dorp. Oorbeek lijkt langzaam in te dommelen, maar niets is minder waar, want de inwoners blijven waakzaam.

Reeds in 1970 was Oorbeek ternauwernood aan de vernieling ontsnapt daar één van de uitgestippelde tracés van de E5 (nu E40) Oorbeek en het vliegveld te Goetsenhoven middendoor zou snijden om dan in rechte lijn verder naar Borgworm te trekken. Door de aanleg van een nieuw vliegveld slingert de E40 zich nu tussen Oorbeek en Hoksem door. Op het ogenblik van de onteigeningen voor deze aanleg was er weinig verzet daar velen immers konden rekenen op een financiële vergoeding, die op dat ogenblik voor velen welkom was. Anderen zagen hierin een prestigieus bouwwerk dat hen niet al te veel ellende zou brengen..

Niets was minder waar, daar de modernisatie op langere termijn er voor zorgde dat het auto- en vrachtverkeer immens toenamen. Dit ging gepaard met enorme geluidsoverlast, zowel overdag als 's nachts. Voor de beschrijving van de aanleg en de archeologische vondsten verwijs ik naar een artikel « Fosielen van Hoegaarden »in de historiek van Oorbeek als op de website daarin weergegeven.

Wat toen kon vermeden worden bij de aanleg van de autosnelweg, die rakelings langs het dorp scheerde, dreigde nadien ten prooi te vallen voor de aanleg van de T.G.V of HSL (Hogesnelheidslijn).

De plannen die opdoken begin 1990 voorzagen een snel spoorverbindingsnet van de T.G.V of H.S.T dwars door België. Deze HST moest voorzien in een snelle verbinding tussen Parijs en Brussel, Brussel-Amsterdam en Brussel-Keulen.

Om dit uit te voeren waren verschillende tracés gepland. Gelukkig lekten de plannen uit zodat acties konden worden ondernomen.

Een afgevaardigde van Leefbaar Boutersem, Guido Janzegers, bracht deze onheilsboodschap naar ons dorp alsook naar andere gemeenten die werden bedreigd. Er ontstond een Oorbeeks Anti-TGV-Actiecomité dat al gauw een grootscheepse betoging op touw zette.

Het dorpje Oorbeek speelde een symbolische functie in gans de TGV-problematiek. In deze kleine Tiense deelgemeente, gelegen aan de E40 autosnelweg, midden op de TGV variant naar Luik, werd een groot deel van de dorpswoningen met afbraak bedreigd. Ook de kerk van Sint-Joris dreigde mogelijks te worden afgebroken. Een tweede mogelijkheid was dat de TGV langs de bestaande spoorwegbedding Leuven-Tienen zou komen en vanaf Kumtich, Oorbeek zou doorklieven via het voetbalterrein van Voorwaarts Oorbeek.

De betoging in Oorbeek die plaatsvond op 13 juli 1986 lokte duizenden sympathisanten naar ons dorp. Het was een opstand die men sinds lang niet meer had meegemaakt. De ontbinding van de betoging vond plaats op het voetbalterrein van VW Oorbeek, waar enkele slottoespraken werden gehouden, o.a. door Oorbekenaar Albert Pijpops (medewerker in de Tiense Vrije Sociale Democratische partij).

Even later werd onder impuls van Guido Janzegers het Brabants Anti-TGV-Comité opgericht. Samen met Oorbekenaar Roger Vanhulst en Luc Dekeyser uit Bertem zorgden zij voor een coördinatie van de Anti-TGV vertegenwoordigers en politici uit de bedreigde gemeenten van gans het Brabants grondgebied. Tevens waren er banden met het M.O.K. (Milieu Overleg Kempen) alsmede met actievoerders uit Antwerpen en het Waals grondgebied waar de TGV België binnen zou komen. Nadien volgenden nog tal van betogingen in andere gemeenten omtrent de TGV problematiek. Foto Open debatavond van het Brabants Anti-TGV Comité in het parochiecentrum van Oorbeek / li Roger Vanhulst - Oorbeek midden Guido Vanzieleghem - Herent - re : Ronald Stoefs Herent in confrontatie met SP-VU-Agalev politici.

Brabants Anti-TGV Comité

Ondertussen heerste er grote paniek en onzekerheid onder de inwoners. De mensen hadden geen zin meer om hun tuintjes en woningen te onderhouden. Er zouden ook kostbare land- en bouwgronden verdwijnen. De toekomst voor ons dorp zag er zéér somber uit. Heel wat mensen hebben daar dagen en nachten van wakker gelegen. Na hun dagtaak besteedden de vrijwilligers van het Brabants Anti-TGV-Comité uren, weekends en nachten aan overleg, infoavonden e.d. Dit gebeurde steeds onder de slogan : « Geen TGV, hier niet en nergens ». Door deze jarenlange inzet heeft de aanleg toch ruimschoots 10 jaar achterstand opgelopen.

Toch is de TGV er gekomen. We hebben nochtans hieruit opnieuw geleerd om ons samen te verdedigen alsmede onze conclusies te trekken over de waarden van politieke beloftes. Heel wat mensen zijn in de jaren negentig onteigend. Zij die achterbleven en moeten opkijken tegen een TGV-berm zijn misschien de grootste slachtoffers. De TGV is een prestigieus project b waar de meningen over verdeeld zijn wat het economisch nut betreft voor de Belgen. De dagelijkse pendelaars naar onze hoofdstad Brussel kunnen nog altijd niet rekenen op een goed functioneel openbaar vervoer.

En dit alles in een tijd waar de meeste overheidsinstellingen het heel moeilijk hebben, zoals SABENA, de NMBS en Belgacom.

Toch mogen we stellen dat toch en dankzij de grote inspanningen, we hebben gezorgd dat het traject tussen Leuven en Luik aan de meest gunstige kant met de minste onteigeningen werd aangelegd.

Hierdoor is ons dorp Oorbeek gered van de definitieve doodsteek en keert de rust er stilaan weer terug, al zal het nooit meer zijn als voor de inplanting van de E40 en de TGV.

Al diegenen die hier op welke manier dan ook hebben aan meegewerkt mogen fier zijn. Zij zijn opgekomen voor de gronden en woningen waar hun ouders en voorouders hebben voor gezwoegd. Zij hebben ervoor gezorgd dat ook hun kinderen in Oorbeek nog terecht kunnen.

Over deze TGV-strijd bestaan er duizenden krantenartikels , de originele TGV-trajecten op kaart, de verslagen van het Brabants Anti-TGV-Comité, de politieke tussenkomsten enz. Deze verzameling werd in 2003 overgemaakt aan het Rijksarchief te Leuven waar ze beschikbaar is voor diegenen die hiervoor interesse tonen.


1976

Overstroming teisteren de streek

Oorbeek

Overstroming dorpskern en Menegebied :


volgt
2000


Geluidsoverlast E40


Na de woelige periode van de verwoesting door het aanleggen van de E40 autosnelweg in de jaren zeventig en rond het millenium het HST, doken nieuwe kleinere problemen op. In 2000 was men volop bezig met de aanleg van de hogesnelheidslijn die in gebruik zou genomen worden in 2003.

De T.G.V. raast vandaag voorbij met een snelheid van 300 km per uur. Oorbeeknu11 Het is een kort maar oorverdovend lawaai wanneer de wind uit zuid-westelijke richting blaast. Doch in vergelijking met het lawaai van het aantal voertuigen op de E40 autosnelweg dat de laatste decennia sterk is toegenomen is dit maar een peulschil. De inwoners konden 's nachts niet meer slapen en overdag was uitrusten in de tuin onmogelijk. We zitten in een fase dat beide partners uit gaan werken en dat rust in het weekend een must is.


Samen met Peter Weidenbaum, een nieuwe inwoner van Oorbeek, en Gustaaf Vanderstappen richtte Roger Vanhulst een Actiecomité op om de strijd aan te binden tegen de geluidsoverlast van de E40 . actiecomiteoorbeek.pdf Foto « Het Laatste Nieuws » 28-29 december 2002. Het comité krijgt later de naam van « A.L.O. » Actiecomité Leefbaar Oorbeek. Er volgde een petitie naar de inwoners van Oorbeek en deze actie werd massaal ondersteund. Het A.L.O. stapte hiermee naar Jos Hermans, Schepen van Openbare werken van de Stad Tienen. Zo kwam de problematiek bij de bevoegde diensten waaronder de Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en het Kabinet van de Minister voor mobiliteit. In deze problematiek verleende nog twee plaatselijke politici hun medewerking nl. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marcel Logist uit Oplinter en Vlaams Volksvertegenwoordiger dhr. André Moreau uit Overlaar-Tienen welke een paar keer een interpellatie deed hieromtrent in het parlement. Na 2 jaar was een eerste troef binnen en had de toenmalige Minister van Mobiliteit, Steve Stevaert in 2002 voor maar liefst 1.1 miljoen Euro of 44.000.000 oude Belgische franken fluisterasfalt laten aanleggen tussen Hoksem en de afrit van de E40 in Tienen.


Uit angst dat in de toekomst Oorbeek opnieuw zou worden aangevreten namen voornoemde personen contact met een aantal inwoners en zo ontstond in 2002 het «  Dorpscomité Oorbeek  ». Het Dorpscomité had als doelstelling ervoor te zorgen dat Oorbeek een aangenaam dorp blijft, waar het aangenaam om wonen is. Het Tiense gemeentebestuur erkent het Dorpscomité als gesprekspartner en belangrijk overleg orgaan tussen het stadsbestuur en de inwoners van Oorbeek.

Het Dorpscomité valt na enkele jaren spijtig genoeg uit mekaar.


2005


Sint-Joris staat weer op zijn sokkel

Nieuw beeld vervangt gestolen voorganger


Vooraan in de parochiekerk van Oorbeek staat de dorpsheilige Sint-Joris weer op zijn sokkel. Een nieuw kleurrijk beeld is gewijd en in processie op zijn plaats gebracht. Een vroeger beeld is acht jaar geleden gestolen.

Pastoor Marcel Struyf wijdde het beeld met omzwachtelde hand aan het kasteel van de familie Storms-Demeulemeester. Bij een eerdere verplaatsing ervan kreeg hij het op zijn hand. Daar hield hij een verpletterde vinger aan over.

Stoere schouders droegen de nieuwe Sint-Joris door de kasteeldreef naar de kerk. Ruiters te paard gingen voorop. Parochianen volgden, net als Tiens schepen van Cultuur Katrien Partyka (CD&V) en naamgenoot van de dorpsheilige, deken Joris Hardiquest. Harmonie Vrije Muziekliefhebbers uit Hoegaarden zorgde voor de muziek. De kerkfabriek en de Tiense cultuurdienst sponsorden de aankoop van het beeld.

Café zonder bier

Het vroegere beeld, dat historisch waardevol is, werd gestolen. ,,Nog wel in twee keren'', vertelt Marie-Thérèse Vanmol. Zij en haar echtgenoot Gilbert Verbeylen ijverden voor de nieuwe Sint-Joris. ,,De dieven haalden de oude van zijn sokkel maar vermoedden waarschijnlijk dat iemand hen had gezien en lieten het beeld staan in het portaal van de kerk. Twee weken later kwamen ze terug. Met succes. Het staat nu vermoedelijk ergens ver weg bij een verzamelaar.''

Elk jaar trekt in Oorbeek op de eerste zondag na 23 april de processie uit. Want dat is de feestdag van de heilige, die te paard met zijn zwaard een draak doorstak toen die een prinses wilde verslinden. Het nieuwe beeld stelt dat tafereel voor. Ridder Joris werd in de vierde eeuw onthoofd om zijn christelijk geloof.

Voor Marie-Thérèse Vanmol leek een processie zonder beeld even erg als een café zonder bier. Van de kerkfabriek mocht ze voor een nieuw zorgen. Ze vond een kleine kopie van Sint-Gregor in Tirol. Een beeldhouwer in het Duitse Kevelaer maakte die na in vergrote versie. Sint-Joris staat nu in de kerk achter slot en grendel en in een elektronisch beveiligde ruimte.


Bron: Nieuwsblad - Achiel BAEKEN 08/11/20052006Orbecca wandelpad


Auteur: Roger Vanhulst

Oude teksten wandelpad: Gustaaf Vanderstappen

Realisatie: Dienst Toerisme Stad Tienen

Link: Orbecca wandelpadOpenstelling wandelroute Orbecca

Wandelingen Toerisme Vlaams-Brabant

De gids '12 wandelingen in Hagelands Haspengouw' van Toerisme Vlaams-Brabant, omvat naast drie wandelingen in Tienen,  ook wandelingen in Hoegaarden, Linter en Landen. De wandelingen zijn bewegwijzerd.

De wandelingen in Tienen zijn:


Ast tot Bostwandeling (12 km): deze wandeling leidt langs een aantal mooie historische hoekjes zoals de Begijnhofkerk, de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steenkapel en het kasteeltje van Ast, maar ook door de landelijke omgeving in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum. De wandeling loopt door straten en langs verkavelingswegen en veldwegen. Bij nat weer zijn laarzen aangeraden. Vertrekpunt: de Begijnhofkerk in de Bostsestraat;


Bedevaarderswandeling (8,5 km): deze wandeling verkent de kern van het bedevaartsdorp Hakendover en de landelijke omgeving errond. De wandeling loopt door straten en over verkavelingswegen. Vertrekpunt: de kerk van de Goddelijke Zaligmaker in Hakendover;

  • Orbeccawandeling (7 km): Oorbeek heeft een boeiende geschiedenis. Het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1095 onder de naam 'Orbecca'. De wandeling loopt door straten, langs verkavelingswegen en veldwegen en langs mooie onverharde paadjes. Vertrekpunt: de Sint-Lambertuskerk in Groot Overlaar.

bron: Stad Tienen

2008


Inbrekers roven Sint-Joriskerk leeg


maandag 07 juli 2008


OORBEEK - Inbrekers richtten grote ravage aan in de Sint-Joriskerk van Oorbeek. Ze forceerden de toegangsdeur en stalen waardevolle, historische voorwerpen.

Een voorbijganger meldde zaterdagnamiddag aan pastoor Marcel Struyf dat de kerkdeur openstond, wat niet normaal was. De pastoor stelde vast dat inbrekers, vermoedelijk 's nachts, met zwaar materiaal de zware poort hadden opengewrikt. Ook binnenin was de ravage groot. Wat allemaal precies gestolen is, moet nog blijken uit een opmaak van een inventaris. 'Alleszins is een merkwaardig, oud schilderij Het Laatste Avondmaal uit het kader gesneden', aldus pastoor Struyf. 'Een heiligenbeeld boven op het altaar is met een trapladder vanop het altaar weggenomen en verdwenen. Uit het tabernakel zijn twee zeer oude cibories weg. Hosties lagen uitgestrooid op het altaar.


Verder verdween ook de bronzen gong van de consecratie en de twee zilveren kronen van het Onze-Lieve-Vrouwbeeld met kind. De kaarsentafel werd verwrongen. Vermoedelijk waren de inbrekers ook uit op geld.'


De opsporingsdienst van de Tiense politie startte een onderzoek en een labo nam vingerafdrukken. Van de buren heeft niemand wat gemerkt van de inbraak. Ook twee weken geleden was er een poging tot inbraak in de kerk.


Pastoor Struyf vermoedt dat de dieven toen de deur niet openkregen en nu zwaarder materiaal gebruikten. 'Tien jaar geleden deed zich eenzelfde scenario voor in Oorbeek', vertelt de pastoor nog. 'Er was een poging tot inbraak en twee weken later volgde een tweede met succes. Ook toen werd veel waardevol materiaal gestolen.'


In het Tiense woedt de jongste maanden een plaag van inbraken en diefstallen in kerken. (be)


2010


Kunstroven uit kerken blijven onopgehelderd

Reeks inbraken in Oorbeek, Hoegaarden, Haacht, Veltem

dinsdag 08 juli 200

Auteur: Inge Bosschaerts
Het Laatste Avondmaal, van een onbekende schilder uit de 19de eeuw, werd uit zijn kader gesneden in de kerk van Oorbeek.


TIENEN/HOEGAARDEN - Dieven gingen vorige week aan de haal met verschillende waardevolle, historische voorwerpen uit de kerk van Oorbeek (Tienen). De afgelopen maanden kregen wel meer kerken inbrekers over de vloer. Volgens de politie is er echter geen sprake van een plaag.


Ook het huis van God is vandaag de dag niet meer veilig voor inbrekers. Dat bleek afgelopen zaterdag nog maar eens in de Sint-Joriskerk in Oorbeek (Tienen). Pastoor Marcel Struyf moest vaststellen dat dieven aan de haal gegaan waren met het schilderij Het Laatste Avondmaal, een heiligenbeeld, twee oude cibories, de bronzen gong van de consecratie en twee zilveren kronen. Eerder dit jaar kregen de Sint-Katharinakapel in Hauthem (Hoegaarden) en de Sint-Janskerk in Hoksem (Hoegaarden) al een bezoekje van inbrekers. Ook in Tildonk, Haacht en Veltem-Beisem kennen ze het fenomeen. Vorige zomer verdwenen Sint-Rochusbeelden in Sluizen en in Tienen.


Niet erg verwonderlijk, volgens kenners. 'De kerken in Vlaanderen herbergen heel wat waardevolle voorwerpen', zegt Marc Huynen, voorzitter van de Stichting Open Kerken. 'Dieven weten dat ook. Of ze op goed geluk een kerk uitkiezen, weet ik niet. Laat ons wel in het achterhoofd houden dat er twee weken geleden al eens een inbraakpoging was in de kerk van Oorbeek. Die mislukte, maar vorige week was het dan toch prijs. Ik ga er dus van uit dat de daders het toch op deze kerk gemunt hadden en niet lukraak een kerk uitkiezen.'


Volgens Huynen maakt een kerk die door de week gesloten is, meer kans op een inbraak. 'In Engeland kennen ze dat fenomeen al langer', weet hij. 'Daar gebeuren de meeste inbraken in kerken tussen zondagmiddag en maandagmiddag. Het duurt dan immers nog zes dagen voor er weer iemand in de kerk komt en de inbraak opmerkt. Tegen dan heeft de inbreker zich natuurlijk al lang uit de voeten gemaakt.'


Dat bevestigt ook Pierre Schippers, korpschef van de politiezone Tienen-Hoegaarden. 'Vroeger vonden er tot twee misvieringen per dag plaats in een kerk. Tegenwoordig zijn dat er nog maar twee per week. Als er tijdens de week geen andere activiteiten plaatsvinden in de kerk, maakt dat natuurlijk dat diefstallen veel later worden opgemerkt.'


Toch wil de korpschef de zaken nuanceren. 'Van een diefstallenplaag in kerken is absoluut geen sprake', klinkt het. 'Het is natuurlijk wel zo dat kerken vaak niet goed beveiligd zijn. Vooral bij gebouwen waarin weinig waardevolle voorwerpen staan, is de beveiliging minimaal. In feite beveilig je een kerk op dezelfde manier als je een huis beveiligt. Alleen is het bij een kerk niet altijd even duidelijk wie voor de kosten moet opdraaien. Daardoor wordt de hete aardappel vaak doorgeschoven, met als gevolg dat de beveiliging op zich laat wachten.'


Op een studiedag van de Stichting Open Kerken, eerder dit jaar in Gent, wijdden experts van de federale politie uit over het fenomeen kerkdiefstallen. Zij riepen vooral op om tijdig aangifte te doen. Te vaak blijven verdwijningen onopgemerkt. Te vaak, zo klonk, krijgen de federale en internationale specialisten hun informatie te laat door van de lokale politiekorpsen.


2012


OVERSTROMINGEN-WATEROVERLAST


Stad wil erosie verder aanpakken

Ingezonden op di, 20/03/2012

Om het probleem van bodemerosie te kunnen aanpakken, doet de stad Tienen een oproep naar de landbouwers om een ‘Beheersovereenkomst erosiebestrijding’ af te sluiten bij de Vlaamse Landmaatschappij. De landbouwer heeft de keuze tussen maatregelen die de gevolgen van erosie verzachten (grasbufferstroken en grasgangen) en teelttechnische maatregelen die erosie aanpakken op het volledige perceel (niet-kerende bodembewerking en directe inzaai). In ruil voor de maatregelen krijgen de landbouwers een vergoeding en voorkomen ze het verlies van vruchtbare bodem.

Sinds 2007 heeft de stad Tienen een erosiebestrijdingsplan. Hierin werden de erosiegevoelige gebieden in kaart gebracht. Vooral Oorbeek heeft te kampen met wateroverlast bij hevige regenval. In Tienen kunnen landbouwers door het afsluiten van een beheersovereenkomst met de stad aan oplossingen werken.Bodemerosie is een proces waarbij bodemdeeltjes losgemaakt en verplaatst worden. Het ontstaat door water en wind, maar ook door de manier waarop de akkers bewerkt worden. Erosie veroorzaakt bij hevige regenval modderstromen, met wateroverlast en vervuiling van de wegen tot gevolg. Zowel voor de landbouwers als de gemeenten heeft bodemerosie een belangrijke financiële impact.

De stad Tienen ondertekende in juli 2009 een intentieverklaring om samen met de provincie Vlaams-Brabant erosie op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Hierbij aansluitend keurde het schepencollege op 2 augustus 2010 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie goed voor het aanstellen van een erosiecoördinator gedurende een periode van drie jaar. Stefanie Bourgeois is het aanspreekpunt van alle betrokkenen (gemeenten, landbouwers, Vlaamse Landmaatschappij, enz.). Zij volgt de gemeentelijke erosiebestrijdingswerken op en sensibiliseert de landbouwers.

De knelpunten werden in kaart gebracht in het bodemerosiebestrijdingsplan dat op 29 november 2007 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Eén van de probleemgebieden inzake bodemerosie doet zich voor ter hoogte van de Oorbeeksesteenweg in Oorbeek. De grootste hoeveelheid modderwater komt van de akkers gelegen achter de E40 in Hoegaarden en langs de steenweg zelf. De holle weg ‘Driebek’ fungeert tijdens hevige regenval als rivierbedding en leidt de modderstroom naar de Oorbeeksesteenweg.

Bron: Stad TienenSinds 2007 heeft de stad Tienen een erosiebestrijdingsplan. Hierin werden de erosiegevoelige gebieden in kaart gebracht. Vooral Oorbeek heeft te kampen met wateroverlast bij hevige regenval. In Tienen kunnen landbouwers door het afsluiten van een beheersovereenkomst met de stad aan oplossingen werken.

Bodemerosie is een proces waarbij bodemdeeltjes losgemaakt en verplaatst worden. Het ontstaat door water en wind, maar ook door de manier waarop de akkers bewerkt worden. Erosie veroorzaakt bij hevige regenval modderstromen, met wateroverlast en vervuiling van de wegen tot gevolg. Zowel voor de landbouwers als de gemeenten heeft bodemerosie een belangrijke financiële impact.

De stad Tienen ondertekende in juli 2009 een intentieverklaring om samen met de provincie Vlaams-Brabant erosie op een grensoverschrijdende manier aan te pakken. Hierbij aansluitend keurde het schepencollege op 2 augustus 2010 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie goed voor het aanstellen van een erosiecoördinator gedurende een periode van drie jaar. Stefanie Bourgeois is het aanspreekpunt van alle betrokkenen (gemeenten, landbouwers, Vlaamse Landmaatschappij, enz.). Zij volgt de gemeentelijke erosiebestrijdingswerken op en sensibiliseert de landbouwers.

De knelpunten werden in kaart gebracht in het bodemerosiebestrijdingsplan dat op 29 november 2007 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Eén van de probleemgebieden inzake bodemerosie doet zich voor ter hoogte van de Oorbeeksesteenweg in Oorbeek. De grootste hoeveelheid modderwater komt van de akkers gelegen achter de E40 in Hoegaarden en langs de steenweg zelf. De holle weg ‘Driebek’ fungeert tijdens hevige regenval als rivierbedding en leidt de modderstroom naar de Oorbeeksesteenweg.

Om het probleem van bodemerosie te kunnen aanpakken, doet de stad Tienen een oproep naar de landbouwers om een ‘Beheersovereenkomst erosiebestrijding’ af te sluiten bij de Vlaamse Landmaatschappij. De landbouwer heeft de keuze tussen maatregelen die de gevolgen van erosie verzachten (grasbufferstroken en grasgangen) en teelttechnische maatregelen die erosie aanpakken op het volledige perceel (niet-kerende bodembewerking en directe inzaai). In ruil voor de maatregelen krijgen de landbouwers een vergoeding en voorkomen ze het verlies van vruchtbare bodem.

Momenteel heeft ongeveer de helft van de landbouwers een overeenkomst afgesloten. Meer info krijgt men bij VLM Vlaams-Brabant, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 74 in Leuven, tel 016 66 52 00.


Bron : website Stad Tienen - Auteur: Julie Mertens - medio maart 2012Waterellende in Oorbeek: de oorzaken zijn bekend

 

zaterdag 17 maart 2012

Auteur: Raymond BillenTIENEN - Schepen Marc Soens (SP.A) overlegt rond de problemen met water en modder aan de Oorbeeksesteenweg en in Oorbeek-dorp. Een lezer stipt een knelpunt in Bost aan.

De meest erosiegevoelige zone ligt in Oorbeek, wegens het reliëf, de akkergronden, de E40 en de hst. Schepen Marc Soens (SP.A) overlegde met het comité uit Oorbeek. Burgemeester Marcel Logist (SP.A) maakt gewag van zes vergaderingen rond het probleem. De oplossing vergt kennelijk de inzet van tegelijk de stad, de buurgemeente, de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant, het ruilverkavelingscomité... Soens kondigt het beter ruimen van grachten aan maar rekent om méér inzet van landbouwers om met graskanten en andere grondbewerking water en teelaarde vast te houden.

De oorzaak van de overstromingen wordt op twee plaatsen gelocaliseerd. Ten eerste is er het water dat afstroomt van de Galgebergvelden (vanuit Hoksem, Hauthem) en dat op twee plaatsen onder de E40/hst door moet.

Onder de autoweg enz. is een knijpleiding geplaatst die slechts een beperkte hoeveelheid water doorlaat. Water van de velden bezuiden de Waversesteenweg stroomt door een gracht, richting hoeve Vaes op de steenweg. De gracht maakt een haakse bocht. De stad beseft dat ze de vloed niet kan slikken. Anderzijds komt er water van velden benoorden de Waversesteenweg onder de E40 enz. door naar Oorbeek-centrum: enerzijds ter hoogte van de hoeve aan de kerk, anderzijds aan de brug van de weg naar Hoksem (St.-Jansstraat/Hoksemstraat).

Dat laatste water wordt gelukkig wel afgevoerd naar de lager gelegen Menebeek. Het eerstegenoemde moet door te kleine rioolbuizen (doormeter de helft van die onder de E40) tussen de huizen door, naar de Mene. In 1979 bv. stonden de hoeve en de kerkomgeving onder water. De stad stelt dat bij extreem noodweer minstens vijftien tot twintig huizen gevaar lopen.

Er vloeit ook water en aarde af van de velden tussen de E40 en de Driebek. De helft van de landbouwers werkt dat tegen door gras in de zaaien om water op de rand van het perceel op te houden. Op veel plaatsen is dat niet zo en stroomt water de steenwg op. Als landbouwers dan ook nog met de helling meeploegen (en bv. aardappelrijen in de verkeerde richting aanleggen) wordt dat fenomeen nog versterkt.

De Dievendaalweg, die uitmondt op de Driebek, voert ook nog 'ns water af. Er is plaats voor een wachtbekken maar het is er nog lang niet. Wel kondigt de stad de plaatsing aan van een dwarsrooster aan de Driebek, aansluitend op een open gracht die uitgeeft op de ring. Samen met Hoegaarden wil de stad Tienen ook meer grasstroken en bufferzones bestuderen.

Op het grondgebied Tienen zijn 29 erg erosiegevoelige zones aangestipt. Het gaat om alle sterk hellende akkergebieden, bv. ook langs de Aarschotse- en Diestsesteenweg, in Meer, Wulmersum, Hakendover, Oplinter, St.-Margriete-Houtem.

Een lezer voegt daar een specifieke plek in Bost aan toe: 'Kom eens kijken in de Outgaardenstraat. Net voor de brug van de Zuidelijke Ring loopt rechts een doodlopende veldweg, waar je het afwateringskanaal op verschillende plaatsen niet meer ziet, daar het gewoon vol steekt met aarde, modder en gewassen van het naastliggende veld.'We blijven verder investeren in bestrijding water- en modderoverlast

 

zondag, 18 maart, 2012


Het gemeentebestuur van Hoegaarden heeft als een van de eerste in de regio werk gemaakt van voorkoming van wateroverlast: door verbeterde waterafvoer, aangepaste rivierbeddingen, creatie van wachtbekkens en een overstromingsgebied. Daarvoor is samengewerkt met de Vlaamse Landmaatschappij, ruilverkaveling, provinciebestuur, Aquafin... Reeds vroeg werd een erosiecoördinator aangesteld en werd overlegd over de gementegrenzen. Met landbouwers werden overeenkomsten aangegaan voor bufferstroken en teelttechnieken om waterstromen in juiste banen te leiden.

Momenteel is de creatie van een bijkomend wachtbekken (Hoksem) klaar voor uitvoering. Dat stuurt mede de afvoer van water via de Mene, en heeft dus een gunstig effect op gemeenten stroomafwaarts. Zo is ook al langer een knijpleiding aangelegd onder de E40 ten einde een gelimiteerde hoeveelheid water te laten doorstromen naar Oorbeek. Het is aan de aangrenzende gemeente om stroomafwaarts het water te kanaliseren. Een andere buurgemeente betrekt ook onze erosiecoördinator bij de grensoverschrijdende problematiek. Nu de stad Geldenaken op verschillende plaatsen de waterafoer via grotere riolring versnelt, moet het effect daarvan op de afvoer via de Gete naar Hoegaarden worden bestudeerd.


bron: CDenV Hoegaardenvrijdag 16 maart 2012

Help! Mijn akker spoelt weg!


TIENEN – Erosie van de bodem? Schepen van landbouw Marc Soens en burgemeester Marcel Logist gaven vandaag tijdens een perstreffen tekst en uitleg. Het hele erosieverhaal toont hoe de verschillende overheidsdiensten elkaar tegenwerken en de zaak blokkeren. Tienen heeft een oplossing klaar, maar kan ze niet eigenmachtig uitvoeren, noch opleggen: grasstroken langs de zijkant van akkers, speciale grondbewerkingstechnieken (niet omkeerbare grondbewerking), grachten en wachtbekkens aanleggen, enz. Echter, Europa blokkeert de hele zaak? Onbewust?


Vruchtbare akkergrond spoelt weg en komt in het beste geval in een gracht terecht, maar vaak ook op de openbare weg. Denk daarbij onder andere aan de Oorbeeksesteenweg.

Water loopt van hoog naar laag. In dit voorbeeld loopt regenwater vanuit Hoegaarden richting Tienen. Maar er is ook de HST-lijn (Hogesnelheidstrein) en de E40. Een afwatering moet beide “droog” houden. Ook dat water loopt richting Tienen.


Meteen is duidelijk dat veel overheidsinstanties hun zegje willen doen: Naast de stad Tienen zijn dat: de gemeente Hoegaarden, de provincie Vlaams-Brabant, Vlaams Gewest, de federale overheid, de Europese Gemeenschap, NMBS, Vlaamse Landmaatschappij (VLM).


De maatregelen om bodemerosie tegen te gaan zijn dwingend of niet dwingend. In zeer dramatische omstandigheden heeft de landbouwer geen keuze en wordt hij verplicht met de overheid mee te werken om erosie tegen te gaan.

In iets minder dramatisch getroffen gebied, zoals in Tienen, mag de landbouwer vrijwillig met de stad aan oplossingen werken, maar kan hij niet verplicht worden. Het is een eerste reden waarom het in Tienen verkeerd loopt. 1 op 2 landbouwers weigert in samenwerking met de stad maatregelen te nemen.


Hoewel er weinig of niets over de plannen – lees: nieuwe wetten! – van de EU geweten is, durven vele landbouwers niet in de beheersovereenkomst te stappen zoals door de stad Tienen voorgesteld. In sommige gevallen wordt de landbouwer gesubsidieerd op voorwaarde dat hij sommige maatregelen van de overeenkomst vijf jaar lang uitvoert. Soms, voor de buffering van hemelwater in een wachtbekken stapt hij voor de duur van 20 jaar in de overeenkomst. Maar…


Landbouwers hebben gehoord dat de EU in 2014 met een nieuwe wetgeving zal uitpakken. Wie durft dan nog anno 2012 een overeenkomst voor 20 jaar ondertekenen. Nu investeren om binnen enkele jaren vast te stellen dat alles (alweer!) herbekeken wordt.


Het hele erosieverhaal toont hoe de verschillende overheidsdiensten elkaar tegenwerken en de zaak blokkeren


Bron: GazetvanTienen 


Bron: raymond billen NIEUWSBLAD 17.02.2012TIENEN - Het stadsbestuur maakt werk van de bestrijding van erosie bij hevige regenval en de modderstromen die daarvan het gevolg zijn. Niet alle landbouwers werken mee.


Schepen Marc Soens (SP.A) wil de modderstromen naar Oorbeek en de Oorbeeksteenweg aanpakken. Dat kan door wachtbekkens aan te leggen, door randen af te zomen met grasstyroken, door dwars op de helling grasbanen te zaaien, door akkers minder om tewoelmen en andere bodembewerking toe te passen... Op een kaart van de Oorbeeksesteenweg en Driebek is aangegeven welke landbouwers daaraaan vrijwillig (en met een vergoeding) meewerken. Dat is de helft.

Ook de verdeling in kleine kadastrale percelen van aparte eigenaars, maar vaak eenzelfde gebruiker, stelt een probleem. Elk probleem heeft recht op een uitweg naar de straat ook al kan het met minder. Langs elke uitweg stroomt grond van de velden naar het dorp. De landbouwdienst van de stad en de provinciale erosiecoördinator menen dat de algemene terughoudendheid bij de landbouwers echter vooral te maken heeft met de verwachte juridische wijzigingen op Europees vlak in 2014. Zij vrezen dat de vergoeding voor hun medewerking aan erosiebestrijding dan wegvalt terwijl eenmaal aangegane verplichtingen zullen blijven.


AANVULLINGEN M.B.T. OORBEEK VOLGEN -AANVULLINGEN M.B.T. OORBEEK VOLGEN -AANVULLINGEN M.B.T. OORBEEK VOLGEN -


2012Aanvraag voor 7 windmolens aan de E40 slaat op terreinen in  Oorbeek-Overlaar (2)

Rommersom (1)

  tussen Bost, Ast en Goetsenhoven (4)


opgelet: nieuwsberichten staan wat lager en per datum

(recentste bovenaan)


Niemand kan tegen ‘groene’ energie zijn. Maar Vlaanderen, en onze streek in het bijzonder, wordt geconfronteerd met een onbezonnen wildgroei van windturbines.

De invoering van hernieuwbare energiebronnen kan en mag niet ten koste gaan van de lokale natuur en de levenskwaliteit, veiligheid en gezondheid van de mensen.

Daarom verzetten wij ons tegen de geplande bouw van 7 windturbines in Goetsenhoven, Bost, Rommersom, Groot-Overlaar en Oorbeek


Deel je deze mening, druk dan onderstaande BEZWAARSCHRIFT af, vul uw gegevens in en verstuur het naar het 


College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Tienen.

Grote Markt 27

3300 Tienen


VOOR 23 MAART 2012


OORBEEK  -  1 MAART 2012Brief aan de buurtbewoners  

                                        


Informatiebrief windturbinepark Tienen (Goetsenhoven, Bost, Overlaar, Oorbeek)


Geen windturbines in Tienen.


Eximag International bvba heeft een vergunning aangevraagd voor een windturbinepark vlakbij uw mooie gemeente. Het lawaai van zo’n 150 meter hoge windturbine zal erger zijn dan het lawaai van de snelweg en de treinen samen en gaat uw gemeente het ergst treffen….Het lawaai zal ook ‘s nachts voortduren.


De bouw van dit windturbinepark zal veel overlast met zich meebrengen, de waarde van uw vastgoed verminderen, het uitzicht op de natuur hypothekeren, om nog maar te zwijgen over de slagschaduw en de impact op uw gezondheid.


Kom daarom in actie tegen de bouw van de 7 geplande windturbines. Reageer naar burgemeester Dhr. Logist en het stadsbestuur, zo snel mogelijk. Kom naar de infoavond georganiseerd door de stad Tienen op woensdag 7 maart 2012 om 20 uur in het Vrijetijdscentrum 'Kruisboog', Sint-Jorisplein 20 te 3300 Tienen.


U kunt dit project nog stoppen. De gemeenten Landen, Glabbeek, Outgaarden, Lincent en Hélécine gaven een negatief advies na buurtprotest.

Laat uw dorp en stad niet in de kou staan en organiseer u tegen deze inplanting van 150 meter hoge  windturbines.


Om u optimaal te informeren over de hinder die u gaat ondervinden, of hoe u een bezwaarschrift reglementair kan indienen, is er al een actiecomité dat u steeds kan bereiken via e-mail geenwindturbine.tienen@telenet.be of u kan ook telefonisch contact opnemen met Kristien Bollen op het nummer 0477 59 13 97.


Tot binnenkort,


Het actiecomité Geen Windturbines in Tienen


Bij Politiebevel verboden op de openbare te weg gooien.

Verantwoordelijke uitgever: Kris Everaert – Hannuitsesteenweg 399 – 3300 Tienen gsm: 0472 92 03 05

Inhoud vrijblijvend bezwaarschrift


Aan het College van Burgemeester en Schepenen

Grote Markt 27

3300 Tienen

_________________________________________

Betreft:

Bezwaarschrift in het kader van het openbaar onderzoek (dossier V/I/2440) dat is ingesteld aangaande de vergunningsaanvraag van Eximag International bvba te 3530 Houthalen, om toelating te bekomen voor het exploiteren van een windpark met 7 windturbines te 3300 Tienen, parallel met de A3/E40, met name in Goetsenhoven, Bost, Rommersom, Overlaer en Oorbeek.

Mijnheer de burgemeester,

Dames en heren schepenen,

Naar aanleiding van bovenvermeld openbaar onderzoek, ben ik zo vrij om hierover mijn bezwaren te uiten en wel om de redenen die ik hieronder uitvoerig toelicht.

1.      Inplanting van de windturbines

De windturbines staan in waardevol landschappelijk gebied en nabij woongebieden.

Een van de turbines staat op amper 354m van de dichtstbijzijnde woonzone.

De turbines sluiten weliswaar aan langs de E40/HST, doch deze laatste liggen in een bedding, waardoor het landschap minder visueel is verstoord en waardoor lawaai beperkt blijft, mede door de bermbegroeiing.

Volgens specialisten zijn windturbines enkel rendabel in kustgebieden. Massale overheidssubsidies zijn noodzakelijk om ze op andere plaatsen, waar veel minder wind constant voorhanden is, rendabel te maken.

2.     Visuele vervuiling

De turbines vervuilen visueel het landschap. Bovendien staan ze opgesteld op de meest hoog gelegen gebieden in de omgeving, zichtbaar van op grote afstand.

Het ongerepte landschap zal overheerst worden door 7 mastodonten van 150 m hoog, die overal in de betrokken dorpen zichtbaar zijn.

Door de turbines verdwijnt het landelijke karakter in de getroffen regio’s voorgoed.


3.     Afstand tot woningen en gevolgen

a.     Geluidshinder

Een van de turbines staat op nauwelijks 354m van een dichtstbijzijnde woonzone.

De geluidshinder van dergelijke turbines wordt waargenomen tot op 2 km afstand en is het grootst tussen 1000 m en 1500 m. Geluidsgolven worden immers gedragen door de wind. Woongebieden blijven evenmin gespaard van de geluidoverlast.

Overdag maar vooral ’s nachts heeft het pulserend en zoemend geluid een negatief effect. De laagfrequente tonen die geproduceerd worden kunnen verantwoordelijk zijn voor stress, onrust en zelfs depressie.


b.     Slagschaduw

Bij lage zonnestand, ’s avonds maar voornamelijk tijdens de wintermaanden, veroorzaken de draaiende wieken slagschaduw.

Slagschaduw ontstaat als de zon op de ronddraaiende wieken schijnt, wat een 'flikkering' kan opleveren.  De flikkeringen kunnen zeeziekte of epilepsie opwekken bij daaraan gevoelige personen.


c.     Waardevermindering van de woningen

Algemeen wordt aangenomen dat de bouw van windturbines de waarde van vastgoed doet verminderen in de wijde omgeving.

In andere landen zijn hieromtrent al gerechtelijke uitspraken gedaan, waarbij overheden verplicht werden om schadevergoedingen te betalen, ter compensatie van de waardevermindering.


4.     Veiligheid

De turbines staan in een gebied dat aangeduid is als luchtverkeersgebied en helikopter training Laagvliegzone door Defensie.

Vanaf het vliegveld te Goetsenhoven stijgen en landen talrijke sportvliegtuigen en zweefvliegtuigen. De turbines vormen een groot gevaar wegens hun nabije ligging, als een muur, dwars voor de start- en landingsbaan.


5.     Sociale context

De wijze waarop de noodzakelijke gronden verworven worden is sociaal onaanvaardbaar.

Eigenaars worden, met medeweten van de respectieve besturen, jaren vooraf gecontacteerd en ruimschoots financieel vergoed. Na het lobbywerk is het belangrijkste werk geleverd en moeten enkel nog de vergunningen afgeleverd worden.

De omwonende bevolking, die de hinder zal ondervinden, wordt echter niet geïnformeerd, noch naar hun mening gevraagd.


Dit bezwaarschrift is de enige mogelijkheid die geboden wordt aan de bevolking, om hun mening aangaande de bouw van de windturbines te laten weten aan de verantwoordelijke besturen.

Wij zijn niet tegen groene energie, integendeel.

Echter, het inplanten van windturbines met een hoogte van 150m, te midden van waardevol landelijk gebied en nabij woongebieden, gaat gepaard met visuele vervuiling.

De turbines hebben bovendien een nefast effect op de leefkwaliteit wegens geluidsoverlast en slagschaduw.

Windturbines van deze omvang kunnen wel in kustgebieden, in havens en op industriële terreinen.


Gelet op de hierboven vermelde bezwaren, vraagt ondergetekende aan het schepencollege van Tienen om aan de bouwaanvraag een NEGATIEF advies te geven.

In de overtuiging dat u de nodige aandacht zult besteden aan dit bezwaarschrift, betuig ik u mijn oprechte hoogachting.

Naam

Adres

Handtekening

Datum

KRANTENARTIKELS - RECENTSTE BOVENAAN


Eximag bergt plannen voor windturbines op

 

woensdag 18 april 2012

Auteur: (be)TIENEN/OORBEEK - Eximag ziet af van de bouw van zeven windturbines aan de E40 in Oorbeek. Het bedrijf kreeg tegenwind van buurtbewoners en het actiecomité ‘Geen windturbines in Tienen'.


Tijdens de periode van het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning tekenden 1.808 personen een bezwaarschrift. Het Tiense stadsbestuur gaf negatief advies en was van mening dat de impact van de turbines op het landschap te groot zou zijn, dat het luchtverkeer en de vogeltrek in gevaar konden komen en nabijgelegen woningen hinder zouden ondervinden. Net voor de intrekking van de aanvraag voor een milieuvergunning door Eximag uitte Natuurpunt-Tienen nog zijn verbazing over het openbaar onderzoek. Voorzitter Geert Janssen haalde aan dat het onderzoek al veertien dagen in stilte liep toen het stadsbestuur een negatief advies gaf.


Niet in stilte


Schepen van Ruimtelijke Ordening Martine Rens (SP.A) spreekt Jansen tegen in Tienen-Actueel. ‘Al 799 mensen hebben een petitie ondertekend tijdens dit onderzoek. Het verloopt dus niet in stilte.' Het openbaar onderzoek loopt nog, maar is dus betekenisloos geworden
Aanvraag voor windmolens aan E40 ingetrokken

 

dinsdag 17 april 2012

Auteur: Raymond BillenHOEGAARDEN - De firma die zeven windmolens aan de E40, tussen Oorbeek en Goetsenhoven, wilde bouwen heeft de aanvraag ingetrokken.

Het (nog steeds waakzame) comité tegen de windmolens in Outgaarden meldt dat nu ook de aanvraag voor zeven turbines op Tiens grondgebied is ingetrokken. Na het negatieve advies van de stad Tienen voor de milieuvergunning liep er nog een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Die procedure is nu stopgezet.

Het Actiecomité “Geen Windturbines in Tienen” verheugt zich over de beslissing van Eximag. Maar het blijft alert: 'Het is het onduidelijk welke plannen niet alleen Eximag en haar (onbekende) opdrachtgevers, maar ook andere firma’s en instanties, met onze streek in petto hebben.'Bron: GazetvanTienen 17.04.2012


Eximag gooit handdoek in de ring

TIENEN - Het stadsbestuur van Tienen voelde zich na grondig onderzoek in de onmogelijkheid om positief te reageren op de milieuaanvraag van het Limburgse Eximag International bvba. Eximag wilde graag zeven windturbines optrekken langs de E40 op Tiens grondgebied. Gelijktijdig met de milieuaanvraag had Eximag eveneens een bouwaanvraag ingediend. Zonder positieve reactie op de milieuaanvraag is het zo goed als onmogelijk om een bouwvergunning te verkrijgen, moet Eximag gedacht hebben, en besloot beide aanvragen gewoon in te trekken. Er komen bijgevolg en voorlopig geen windturbines op Tiens grondgebied.
Stadsbestuur boos - Natuurpunt verspreidt foutieve informatie

 

TIENEN - Het gebeurt zelden dat een schepen van de stad Tienen een vereniging of een persoon de levieten leest, maar vandaag was het dan zover. Aanleiding: Natuurpunt beschuldigde in een persbericht het stadsbestuur van oneerlijkheid. Schepen van ruimtelijke ordening Martine Rens reageert als volgt: "Natuurpunt Tienen wijst in een onrust verwekkend bericht op het feit dat er op dit ogenblik een openbaar onderzoek aan de gang is na een bouwaanvraag van het Limburgse bedrijf Eximag International bvba. Dat bedrijf zou graag zeven windturbines in Tienen plaatsen. Eerder bracht het Tiense stadsbestuur reeds een negatief advies uit over de door Eximag aangevraagde milieuaanvraag. De tekst van Natuurpuntvoorzitter Geert Jansen insinueert dat stad en Eximag samenspannen om dit tweede dossier, de bouwaanvraag dus, in alle stilte af te handelen. Burgemeester Marcel Logist en ikzelf zijn beiden verbaasd over zoveel onwetendheid. De dienst ruimtelijke ordening heeft zich aan alle wettelijke voorschriften gehouden. Dit dossier werd door de bevoegde ambtenaar van ruimtelijke ordening behandeld zoals alle andere dossiers. De beschuldiging van Natuurpunt is gewoon waanzinnig. Volgens Natuurpunt zouden de inwoners van Tienen niet op de hoogte zijn van het openbaar onderzoek. Er zou bijgevolg niemand een bezwaarschrift hebben ingediend. Hoe kan Natuurpunt dit weten? In werkelijkheid zijn er reeds verscheidene bezwaarschriften aan de dienst ruimtelijke ordening bezorgd, onder meer een petitie die door 799 mensen ondertekend werd. Voor een onderzoek dat in “alle stilte” loopt, zijn er duidelijk heel veel betrokkenen op de hoogte. Het openbaar onderzoek betreffend deze bouwaanvraag loopt nog tot 21 april 2012, waarna de dienst ruimtelijke ordening even gewetensvol en op dezelfde manier als met het eerder uitgevoerde milieuonderzoek alle elementen van het dossier zal bundelen en overmaken aan het college van burgemeester en schepenen dat ten laatste op 14 mei 2012 haar beslissing bekend zal maken. Ik hoop echt dat Geert Jansen zijn achterban vanaf nu correct informeert en niet meer aan stemmingmakerij doet." Zie ook: http://martine-rens.blogspot.com/


Bron: GazetvanTienenPERSBERICHT 13.04.2012


Transparantie ver zoek in dossier Tiense windmolenpark

Openbaar onderzoek voor bouwvergunning zet iedereen voor schut


Terwijl vorige week de stad Tienen nog uitgebreid berichtte waarom zij een negatief advies gaf voor de plaatsing van zeven windmolens tussen Goetsenhoven en Oorbeek, liep al twee weken in alle stilte het openbaar onderzoek naar het tweede luik van de aanvraag van Eximag International bvba.

Natuurpunt Tienen is principieel niet tegen windenergie mits de inpassing van windmolens rekening houdt met mens, landschap en natuur. Voor het Tiense dossier blijkt die inpassing alvast niet ideaal, maar bovenal betreurt de natuurvereniging de misleidende aanpak van Eximag die publiek protest met allerlei kunstgrepen tot een minimum wil herleiden. Ook de stad Tienen gaat niet vrijuit want zij organiseert immers het openbaar onderzoek. Dergelijk betwist dossier, waar vorige maand bijna 1.000 bezwaren tegen ingediend werden, in stilte willen afwikkelen getuigt van weinig transparantie. Ondertussen loopt de termijn om bezwaren in te dienen tegen de bouwaanvraag stilaan op zijn einde en worden omwonenden en bezwaarindieners van de vorige procedure in snelheid gepakt.

Het openbaar onderzoek naar de bouwvergunning vormt, na de recente aanvraag van de milieuvergunning,het tweede luik van het dossier van Eximag International bvba voor de plaatsing van zeven windmolens tussen Goetsenhoven en Oorbeek. In Vlaanderen lopen de procedures voor milieu- en bouwvergunning nog steeds gescheiden en dient voor elk een apart openbaar onderzoek te worden georganiseerd.

In het geval van de Tiense windmolens werd echter een behoorlijk doordachte en misleidende techniek gebruikt door het openbaar onderzoek naar de bouwvergunning te laten starten op 23 maart 2012, exact de dag waarop het openbaar onderzoek naar de milieuvergunning werd afgesloten en alle aandacht naar de reactie van het schepencollege was gericht. Niemand verwachtte dat op dat moment opnieuw een dossier ter inzage lag op de dienst ruimtelijke ordening.

Het recente openbaar onderzoek naar de milieuvergunning liep allesbehalve windstil, met ondermeer een druk bezochte infoavond op 7 maart 2012. Daar bleven actievoerders en ook Natuurpunt Tienen met veel onbeantwoorde vragen zitten over de mogelijke verstoring voor omwonenden en de landschaps- en natuurimpact van de windmolens. Ook op vragen over de financierders en de maatschappelijke betrokkenheid van dit project kwamen geen antwoorden. Pittig detail, op de infoavond werd met geen woord gerept over de nakende aanvraag voor de bouwvergunning die amper twee weken later in openbaar onderzoek zou gaan. Ook in het persbericht van de stad Tienen van 2 april 2012 over het negatieve advies op de milieuvergunning wordt de ondertussen lopende procedure absoluut niet vermeld!

Een rondvraag leert dat omwonenden tot vandaag niet op de hoogte blijken te zijn van het nieuwe openbaar onderzoek dat op een drafje is gestart. Bij zulk gebrek aan transparantie en bij uitblijven van enige ruchtbaarheid kan dit ook niet verwonderen. Daar waar de stedelijke website altijd correct en in detail bericht over lopende onderzoeken, wordt bij de verspreiding van dit persbericht het nieuwe openbaar onderzoek volledig stilgezwegen.

Dat de aanplakkingen ter plaatse op het terrein aan de aandacht ontglippen van voorbijgangers of omwonenden is evenmin verwonderlijk. De bordjes die iedereen nog kende van het vorige onderzoek werden op exact dezelfde plaats vervangen door identieke bordjes met een andere affiche.

Wettelijk is er vermoedelijk niets verkeerd gebeurd, al zal Natuurpunt Tienen dit zeker verifiëren. De natuurvereniging betreurt dat een firma voor groene energie en met een groen imago een loopje neemt met de principes van een écht “openbaar” onderzoek over dit dossier en dat het stadsbestuur die misleidende aanpak lijkt te volgen. Een infoavond of persbericht had nochtans duidelijkheid kunnen scheppen over de start van het tweede openbaar onderzoek en over de verwarring die kan ontstaan wanneer twee onderzoeken naadloos in elkaar overlopen. Er waren de voorbije weken gelegenheden genoeg om dit kenbaar te maken aan de bevolking. Hierdoor ontstaat op zijn minst de indruk dat, met een doordachte planning en een opvallend stilzwijgen zo weinig mogelijk rustbaarheid wordt gegeven aan dit openbaar onderzoek.

Bezwaren kunnen uiterlijk tot 21 april 2012 worden ingediend. Natuurpunt Tienen zal zeker een bezwaar opstellen en roept de bezwaarindieners van de vorige procedure op hun bezwaar aan te passen en opnieuw in te dienen bij het stadsbestuur.


Namens Natuurpunt Tienen,

Geert Jansen

voorzitter


Aankondiging op website van de Stad Tienen


Openbare onderzoeken: Er lopen voor het ogenblik openbare onderzoeken bij de stad Tienen

Contact: dienst leefmilieu : tel 016 80 57 91 leefmilieu@tienen.beBron: GazetvanTienen 13 april 2012Zaait Eximag verwarring met medewerking van stad Tienen?


TIENEN - Eximag International bvba wil graag zeven windturbines plaatsen op Tiens grondgebied. Het Limburgse bedrijf trachtte daarom een milieuvergunning én een bouwvergunning te verkrijgen.

Voor de eerste aanvraag, de milieuvergunning, bracht het Tiense stadsbestuur een negatief advies uit.

Voor de tweede aanvraag, de bouwvergunning, loopt er nog een openbaar onderzoek. Net zoals voor de milieuvergunning kunnen inwoners van Tienen bezwaarschriften indienen. Het lijkt echter iedereen te ontgaan dat er nog een tweede onderzoek lopende is.

Natuurpunt Tienen ontdekte het echter wel en trekt nu aan de alarmbel. De vereniging laat in haar persbericht uitschijnen dat zowel Eximag International als de stad Tienen te weinig ruchtbaarheid aan het bestaan van een tweede openbaar onderzoek hebben gegeven: "Dergelijk betwist dossier, waar vorige maand bijna duizend bezwaren tegen ingediend werden, in stilte willen afwikkelen getuigt van weinig transparantie. Ondertussen loopt de termijn om bezwaren in te dienen tegen de bouwaanvraag stilaan op zijn einde en worden omwonenden en bezwaarindieners van de vorige procedure in snelheid gepakt."

Het openbaar onderzoek over de bouwaanvraag loopt nog tot zaterdag 21 april. Wie een bezwaarschrift wil indienen, moet zich haasten, aldus Natuurpunt Tienen.

Openbaar onderzoek voor bouwvergunning windmolens loopt al

 

Bron: NIEUWSBLAD

donderdag 12 april 2012

Auteur: Raymond Billen


t
TIENEN - Tot 21 april loopt het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning van zeven windmolens aan de E40. Natuurpunt stelt vast dat hierrond, buiten de affices, niet is gecommuniceerd.

Voorzitter van Natuurpunt Geert Jansen: 'Terwijl vorige week de stad Tienen nog uitgebreid berichtte waarom zij een negatief advies gaf voor de plaatsing van zeven windmolens tussen Goetsenhoven en Oorbeek, liep al twee weken in alle stilte het openbaar onderzoek naar het tweede luik van de aanvraag van Eximag International bvba.'

'Natuurpunt Tienen is principieel niet tegen windenergie mits de inpassing van windmolens rekening houdt met mens, landschap en natuur. Voor het Tiense dossier blijkt die inpassing alvast niet ideaal, maar bovenal betreurt de natuurvereniging de misleidende aanpak van Eximag die publiek protest met allerlei kunstgrepen tot een minimum wil herleiden.'

'Ook de stad Tienen gaat niet vrijuit want zij organiseert immers het openbaar onderzoek. Dergelijk betwist dossier, waar vorige maand bijna duizend bezwaren tegen ingediend werden, in stilte willen afwikkelen getuigt van weinig transparantie. Ondertussen loopt de termijn om bezwaren in te dienen tegen de bouwaanvraag stilaan op zijn einde en worden omwonenden en bezwaarindieners van de vorige procedure in snelheid gepakt.'

Het gaat om de plaatsing van zeven windmolens tussen Goetsenhoven en Oorbeek. (Aststraat, Driegrachten, Rommeresomsesteenweg...). Het openbaar onderzoek naar de bouwvergunning startte op 23 maart 2012, exact de dag waarop het openbaar onderzoek naar de milieuvergunning werd afgesloten en alle aandacht op de reactie van het schepencollege was gericht. Niemand verwachtte dat op dat moment opnieuw een dossier ter inzage lag op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Op de infoavond op 7 maart werd niet gerept over de nakende aanvraag voor de bouwvergunning, twee weken later. Natuurpunt stelt vast dat waar de stedelijke website altijd correct en in detail bericht over lopende onderzoeken, over dit nieuwe openbaar onderzoek volledig wordt gezwegen. De bordjes die iedereen nog kende van het vorige onderzoek werden op exact dezelfde plaats vervangen door identieke bordjes met een andere affiche.

BRON: STAD TIENEN


Negatief advies voor windmolenpark


Het schepencollege van Tienen heeft een negatief advies gegeven betreffende de milieuvergunningsaanvraag van Eximag International voor de plaatsing van een windmolenpark langs de E40 in Tienen. Het stadsbestuur is van mening dat de veiligheid, de impact op de luchtvaart, de hinder op het vlak van geluid en slagschaduw en de gevolgen voor de natuur onvoldoende onderzocht werden.

Het voorgestelde project in Tienen van de firma Eximag International omvat de plaatsing van zeven windturbines in Oorbeek, Groot Overlaar en Goetsenhoven, parallel met de E40. De windturbines zouden elk een vermogen van 2 tot 3 MW hebben, een rotardiameter van 80 à 90 meter en een totale hoogte van 140 à 150 meter. Het windmolenpark zou zo’n 33 GWh per jaar produceren, goed om 7.500 gezinnen van stroom te voorzien.

Tijdens het openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van een milieuvergunning klasse 1 voor het project, verzamelde de stad Tienen 964 bezwaren, waarvan 886 identieke. Deze bezwaren werden ondertekend door 1.818 personen. Hierbij was er één bundel van de Koninklijke Vliegclub De Wouw met 799 handtekeningen. De opmerkingen die aangehaald werden betroffen o.m. de impact op het landschap, het luchtverkeer en de vogeltrek. De nabijgelegen woningen vrezen geluidsoverlast en hinder door de slagschaduw.

Rekening houdend met de bezwaren van de bewoners, die deels gegrond werden verklaard, heeft het schepencollege op maandag 2 april ’12 een ongunstig advies gegeven voor de milieuvergunningsaanvraag van Eximag International. Hierbij hanteert het de volgende motivatie.

Volgens de Vlaamse regelgeving dient bij de inplanting van windturbines steeds gestreefd te worden naar een ruimtelijke bundeling met reeds bestaande infrastructuren om de impact op het landschap zo beperkt mogelijk te houden. De gevraagde inplanting is echter niet lijnvormig en niet evenwijdig met de E40: de afstand tot de snelweg varieert van 145 tot 487 meter. De turbines situeren zich nabij de gemeentegrens met Hoegaarden en tussen de deelgemeenten Oorbeek en Goetsenhoven. Van een clustering is hier dus geen sprake. Bovendien zal de ligging op verschillende hoogten ten gevolge van het reliëf een chaotisch beeld creëren in het landschap.

De inplanting is voorzien in agrarisch gebied hetgeen niet in strijd is met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Toch zal het windmolenpark een negatieve invloed hebben op het vogelbestand. De valleien van de Grote en Kleine Gete vormen samen met de aangrenzende plateaus belangrijke binnenlandse trekassen voor tal van vogelsoorten. De inplanting van turbines is nefast voor de broedvogelpopulaties en brengt een versnippering met zich mee van de akkervogelgebieden. De stad Tienen heeft, in samenwerking met andere partners, de voorbije jaren net maatregelen getroffen om de akkervogelpopulaties te beschermen.

De provincie Vlaams-Brabant heeft de milieuvergunningsaanvraag zonder project-mer volledig verklaard op 7 februari ‘12. De stad Tienen is echter van mening dat een project-mer of een verzoek tot ontheffing noodzakelijk is gelet op de nabijheid van het beschermd monument en gebied langs de Baroniestraat en het beschermd monument en dorpsgezicht van het kasteelpark van Ast.

Bijkomend is het stadsbestuur van mening dat in het dossier een aantal elementen zoals de veiligheid, de impact op de luchtvaart, de geluidshinder en de gevolgen voor de natuur onvoldoende onderzocht werden. Bij gebrek aan een project-mer zijn ook geen milderende maatregelen opgenomen met uitzondering van rolluiken en bomenrijen om de slagschaduw op te vangen.

De stad Tienen kreeg recent subsidies toegewezen voor studies naar de toekomstige invulling van het militair domein in Goetsenhoven. Nu hier de vliegactiviteit onmogelijk maken, zou zware beperkingen betekenen voor de toekomstige ontwikkeling van de terreinen. Ook voor defensie stelt de inplanting van het windmolenpark een probleem. Vijf windturbines bevinden zich in een helicopteroefenzone, waarin obstakels van dit type verboden zijn. De windturbines zijn bovendien gelegen binnen de controlezone van de vliegbasis Bevekom. De impact ervan op het radarsysteem wordt nauwelijks aangekaart.

Het advies van de stad Tienen wordt nu overgemaakt aan de provincie Vlaams-Brabant, die de eindbeslissing in dit dossier neemt.

Auteur: Marijke Tritsmans - www.TIENEN.be
Voorlopig geen windturbines in Tienen

05/04/2012

Het is duidelijk dat fossiele brandstoffen op termijn te duur worden. De laagste inkomens worden daardoor het vlugst en het meest getroffen. Daardoor zal de vraag naar alternatieve, duurzame en betaalbare energiebronnen toenemen. Vergeten we niet dat een liter stookolie vandaag al bijna een euro kost.

Het zou bijgevolg voor Tienen een goede zaak geweest zijn indien we in dit dossier positief hadden kunnen adviseren. Zeven turbines zouden energie voor 7.500 gezinnen hebben opgebracht.

Echter, de plaatsen die Eximag voor de inplanting van de turbines uitkoos, liggen vrij dicht bij bewoonde kernen. Er zou overlast voor de omwonenden kunnen optreden. De rij van zeven turbines loopt niet evenwijdig met de E40 maar volgt een grillig parcours, ook wat het reliëf betreft. Dat zou een zeer eigenaardig effect op het landschap hebben veroorzaakt in de deelgemeenten Oorbeek, Goetsenhoven en Bost. Er is bovendien de aanwezigheid van het militair domein van Goetsenhoven op de grens met Bost. Er is de aanwezigheid in de buurt van een tweede militair domein, Bevekom, dat het noodzakelijk maakt om rekening te houden met de aanvliegroutes voor helikopters en vliegtuigen. Dat alles maakt dat een negatief advies zich opdrong, ook al beseft het stadsbestuur heel goed dat duurzame en groene energie in de toekomst een must zal worden.


website:  Burgemeester Marcel Logist


Nog geen windturbines in Tienen


TIENEN - Gisteren in de namiddag boog het schepencollege zich over het dossier inzake de plaatsing van windturbines langs de E40 op het grondgebied van groot-Tienen. Een bedrijf uit Houthalen, Eximag International, had een vergunning gevraagd om zeven turbines te plaatsen.

Het Tiense schepencollege ging niet over één nacht ijs en besloot uiteindelijk een negatief advies uit te brengen. Naar verluidt bleken verscheidene redenen aan de basis van de beslissing te liggen. De turbines zouden zowat tussen twee militaire domeinen komen te liggen: Goetsenhoven en Bevekom. Voor Goetsenhoven wordt (al jaren) gewacht op wat de minister van landsverdediging Pieter De Crem ermee aanvangen wil. Met de basis Bevekom ontstaat een conflict qua veiligheid wegens de bestaande aanvliegroutes voor helikopters.

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant moet nu de knoop doorhakken. Verwacht wordt dat de provincie de beslissing van het Tiense stadsbestuur zal volgen.

Voor de omwonenden en ook voor de leden van vliegclub De Wouw betekent het nieuws een hele opluchting. Zij hadden onder leiding van journaliste-fotografe Kristien Bollen van Het Laatste Nieuws een actiecomité tegen de turbines opgericht en hoeven zich niet meer ongerust te maken.


GazetvanTienen


dinsdag 3 april 2012

Voorlopig geen windturbines in Tienen

Projectontwikkelaar Eximag International bvba had een aanvraag ingediend om zeven windturbines langs de E40 op Tiens grondgebied te plaatsen. Het schepencollege heeft dit dossier zeer grondig bestudeerd. Rekening houdend met alle elementen moesten we helaas beslissen om een negatief advies te verlenen.


Het is duidelijk dat fossiele brandstoffen op termijn onbetaalbaar worden. De laagste inkomens worden daardoor het vlugst en het meest getroffen. Daardoor zal de vraag naar alternatieve, duurzame en betaalbare energiebronnen toenemen. Vergeten we niet dat een litertje stookolie vandaag al bijna een euro kost.


Het zou bijgevolg voor Tienen een goede zaak geweest zijn indien we Eximag wél hadden kunnen steunen, want zeven turbines zouden energie voor 7.500 gezinnen hebben opgebracht.


Echter, de plaatsen die Eximag voor de inplanting van de turbines uitkoos, liggen vrij dicht bij bewoonde kernen. Er zou overlast voor de omwonenden kunnen optreden. De rij van zeven turbines loopt niet evenwijdig met de E40 maar volgt een grillig parcours, ook wat het reliëf betreft, dat een zeer eigenaardig effect heeft op het landschap in de deelgemeenten Oorbeek, Goetsenhoven en Bost. Er is bovendien de aanwezigheid van het militair domein van Goetsenhoven op de grens met Bost. Er is de aanwezigheid in de buurt van een tweede militair domein, Bevekom, dat het noodzakelijk maakt om rekening te houden met de aanvliegroutes voor helikopters en vliegtuigen. Dat alles maakt dat een negatief advies zich opdrong, ook al beseft het stadsbestuur heel goed dat duurzame en groene energie in de toekomst een must zal worden.


Webblog Schepen Marc SoensSchepencollege negatief over windmolens aan E40

 

dinsdag 03 april 2012

Auteur: Raymond BillenWindmolens op de kaart. De E40 in diagonaal van links naar rechtsboven, rechtsonder Bost.


TIENEN - Het schepencollege van Tienen heeft een negatief advies gegeven op de milieuvergunningsaanvraag van Eximag International voor de plaatsing van een windmolenpark langs de E40 in Tienen.

Het stadsbestuur is van mening dat de veiligheid, de impact op de luchtvaart, de hinder op het vlak van geluid en slagschaduw en de gevolgen voor de natuur onvoldoende onderzocht werden.

Het gaat om zeven windturbines in Oorbeek, Groot Overlaar en Goetsenhoven, parallel met de E40. De windturbines zouden elk een vermogen van 2 tot 3 MW hebben, een rotardiameter van 80 à 90 meter en een totale hoogte van 140 à 150 meter. Het windmolenpark zou zo’n 33 GWh per jaar produceren, goed om 7.500 gezinnen van stroom te voorzien.

Tijdens het openbaar onderzoek liepen er 964 bezwaren binnen, waarvan 886 identieke. Deze bezwaren werden ondertekend door 1.818 personen. Hierbij was er één bundel van de Koninklijke Vliegclub De Wouw met 799 handtekeningen. De opmerkingen die aangehaald werden betroffen o.m. de impact op het landschap, het luchtverkeer en de vogeltrek. De nabijgelegen woningen vrezen geluidsoverlast en hinder door de slagschaduw. Rekening houdend met de bezwaren van de bewoners, die deels gegrond werden verklaard, heeft het schepencollege een ongunstig advies gegeven.


Chaotisch beeld

Volgens de Vlaamse regelgeving dient bij de bouw van windturbines steeds gestreefd te worden naar een ruimtelijke bundeling met reeds bestaande infrastructuren om de impact op het landschap zo beperkt mogelijk te houden. De gevraagde bouw is echter niet lijnvormig en niet evenwijdig met de E40: de afstand tot de snelweg varieert van 145 tot 487 meter. De turbines situeren zich nabij de gemeentegrens met Hoegaarden en tussen de deelgemeenten Oorbeek en Goetsenhoven. Van een clustering is hier dus geen sprake. Bovendien zal de ligging op verschillende hoogten ten gevolge van het reliëf een chaotisch beeld creëren in het landschap.

De turbines komen in agrarisch gebied hetgeen niet in strijd is met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Toch zal het windmolenpark een negatieve invloed hebben op het vogelbestand. De stad Tienen heeft, in samenwerking met andere partners, de voorbije jaren net maatregelen getroffen om de akkervogelpopulaties te beschermen.

Verderwijst de stad op de nabijheid van het beschermd monument en gebied langs de Baroniestraat en het beschermd monument en dorpsgezicht van het kasteelpark van Ast.

Bijkomend is het stadsbestuur van mening dat in het dossier een aantal elementen zoals de veiligheid, de impact op de luchtvaart, de geluidshinder en de gevolgen voor de natuur onvoldoende onderzocht werden.


Vliegactiviteit

De stad Tienen kreeg recent subsidies toegewezen voor studies naar de toekomstige invulling van het militair domein in Goetsenhoven. Nu hier de vliegactiviteit onmogelijk maken, zou zware beperkingen betekenen voor de toekomstige ontwikkeling van de terreinen. Ook voor Defensie stelt de inplanting van het windmolenpark een probleem. Vijf windturbines bevinden zich in een helicopteroefenzone, waarin obstakels van dit type verboden zijn. De windturbines zijn bovendien gelegen binnen de controlezone van de vliegbasis Bevekom. De impact ervan op het radarsysteem wordt nauwelijks aangekaart.

Het advies van de stad Tienen wordt nu overgemaakt aan de provincie Vlaams-Brabant, die de eindbeslissing in dit dossier neemt. Eerder gaf de gemeente Hoegaarden ook al negatief advies, met gelijkaardige argumenten, voor de bouw van molens aan de zuidkant van de E40.VOLG  DE FACEBOOK PAGINA VAN HET ACTICOMITE


klik hierMeer dan duizend bezwaarschriften tegen windmolens

aan E40

 

vrijdag 23 maart 2012,

Auteur: Raymond Billen


TIENEN - Vandaag zijn meer dan duizend individuele bezwaarschriften tegen de windmolens overhandigd aan de stad. 799 burgers ondertekenen ook de petitie van Vliegclub De Wouw.

Vandaag heeft een delegatie van het Actiecomité “Geen Windturbines in Tienen” aan de stad Tienen 972 individuele bezwaarschriften afgegeven tegen de plannen van Eximag International voor het exploiteren van een windpark met zeven windturbines op het grondgebied van Tienen. De impact daarvaan raakt Bost, Goetsenhoven, Oorbeek, Overlaar en de Hoegaardse deelgemeenten Rommersom en Outgaarden.

Hier dienen ook de bezwaarschiften bijgeteld te worden, die verontruste burgers rechtstreeks naar de stad hebben gestuurd.

Daarnaast is er nog het bezwaarschrift van de Koninklijke Vliegclub De Wouw, samen met een petitie die door maar liefst 799 burgers is ondertekend.

Woordvoerster Kristien Bollen: 'We kunnen dus gerust stellen dat er uiteindelijk meer dan duizend individuele bezwaarschriften ingediend werden. Dit is het beste bewijs dat er absoluut geen maatschappelijk draagvlak is voor de ikomst van dergelijke mastodonten in onze regio.

We hopen hiermee dan ook extra argumenten gegeven te hebben aan de stad Tienen om negatief te adviseren tegen dit project.'

'Intussen blijft de grootste onduidelijkheid bestaan over het feit of Eximag nu al dan niet ook een aanvraag heeft gedaan voor een stedenbouwkundig attest. En we worden als burgers ook niet op de hoogte gehouden van plannen voor bijkomende windturbineparken in en rond Tienen en Hoegaarden.'
zaterdag 24 maart 2012


32.000 Tienenaars zijn pro windturbines langs de E40

TIENEN - Sommige mensen zijn duidelijk gewonnen voor de plaatsing van windturbines langs de E40, maar hun stem werd in dit debat niet gehoord. Is dat een correcte stelling?


Het stadsbestuur ontving eerder een dertigtal individuele ernstig uitgewerkte bezwaarschriften tegen de inplanting van windturbines langs de E40 op het grondgebied van Tienen.

Gisteren arriveerde nog net op de valreep een doos met een aantal formulieren - een duizendtal? - zoals door vliegclub De Wouw als online-'petitie' verspreid. Of het om echte bezwaarschriften gaat of niet, wordt door het stadsbestuur onderzocht.

Hoe dan ook vertelde Kristien Bollen, de zelfverklaarde woordvoerster van de anti's, meteen dat het aantal formulieren in de doos een bewijs vormt "dat er absoluut geen maatschappelijk draagvlak is voor de komst van dergelijke mastodonten in onze regio."


Of het om "mastodonten" gaat, is niet geweten, want er werd nergens bekendgemaakt over welk soort turbine het gaat, noch kent iemand de (nog vast te stellen) hoogte. Maar dat terzijde.


Belangrijker is dat Bollen als journaliste van Het Laatste Nieuws (!) verkeerdelijk vaststelt dat er geen draagvlak zou bestaan omdat er 1.000 (?) formulieren werden ingevuld door de anti's.


Bollen vergeet dat Tienen 33.000 inwoners telt. Het enige correcte wat ze zeggen kan is dat misschien 3% van de mensen anti zijn. Een referendum waarbij alle Tienenaars - ook de 97% die niet van zich lieten horen - hun mening uitspreken zou wel eens aan het licht kunnen brengen dat een meerderheid pro is.


Vertellen dat er geen draagvlak voor de plaatsing van windturbines bestaat, is even dom en voorbarig als beweren dat er 32.000 Tienenaars pro windturbine zijn.


Interessante literatuur over pro en contra werd van de hand van Erik Grietens gepubliceerd door de Bond beter Leefmilieu op link:

http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/606/13448


vrijdag 23 maart 2012

Milieuadviesraad (MAR) wenst geen windturbines langs E40


TIENEN - In een lange en diepgaand uitgewerkte tekst legt de Tiense Milieuadviesraad (MAR) uit waarom er in Tienen wel windturbines mogen geplaatst worden, maar waarom Eximag International bvba de turbines beter niet optrekt op de uitgekozen plaats, namelijk evenwijdig met de E40. Deze nieuwsblog brengt als enige de volledige tekst van de MAR.


Vooreerst wenst de Milieuadviesraad te laten opmerken dat zij principieel voorstander zijn van duurzame energieproductie en dus ook van windenergie. Echter de inplanting van windmolens dient erg doordacht te gebeuren en niet ad hoc; met een minimale impact op mens, fauna, landbouw en de leefomgeving. De windmolens dienen maximaal geïntegreerd te worden in het landschap. Een objectief afwegingskader is hiervoor wenselijk.


In dit dossier vinden zij dat de in dit plan vooropgestelde inplanting niet geschikt is en wel op basis van onderstaande argumentatie.


Impact op de mens.

Alhoewel de wettelijk vooropgestelde minimum afstanden tot bewoning in dit dossier worden gevolgd, vinden de MAR-leden dat deze inplanting te dicht bij meerdere woonkernen is gelegen. In concreto zullen heel wat bewoners in de omgeving hinder ondervinden van de inplant van de windturbines. Er zal geluidshinder optreden en onaangename wisselende schaduw, zeker bij lage zonnestand. We verwijzen hiervoor naar het kaartje waarop de hinderzones staan afgebeeld en dat tot het dossier behoort. Bovendien is er een psychisch ervaren van hinder door de visuele beleving van dergelijke hoge turbines. Er is ook een duidelijke vrees voor waardevermindering van de in de omgeving gelegen bestaande woningen en bovendien kan worden gevreesd dat dit zuidelijk deel van het Tiense grondgebied beslist minder aantrekkelijk zal zijn voor nieuwe potentiële bewoners. Dit project zal eerder een vlucht van jonge gezinnen veroorzaken. We verwijzen hierbij ook naar de duidelijke misnoegdheid van de burgers uit deze omgeving als naar boven kwam op de infovergadering die op 7 maart werd gehouden.

De burgers van de regio Oorbeek, Bost en Goetsenhoven voelen zich al getroffen door de last van de aanwezigheid van de E40 en de TGV-lijn. Dit erbij is teveel voor de gemiddelde burger.

De inplant van een rij windturbines met deze hoogte wordt door de mensen van Vliegclub De Wouw gezien als een bedreiging voor hun aanvliegroutes.

We willen in dit verband ook verwijzen naar een voorgaande aanvraag voor inplanting ten zuiden van de E40 waarbij ook werd aangetoond dat dit een probleem was voor de luchtmachtbasis van Beauvechain. Deze kleine verplaatsing verandert dit niet wezenlijk. De hinder en gevaar blijven daarbij bestaan.


Impact op landbouw

Deze windturbines zijn gepland ingepland in herbevestigd en zeer productief agrarisch gebied. Het valt bovendien op dat de mooie, grootste percelen er uit gekozen werden. Dit heeft bijgevolg een extra versnippering van het landbouwareaal tot gevolg. Het verlies van landbouwgrond is tegengesteld aan het principe van duurzaam. Bovendien kan gevreesd worden dat nieuwe betonneringen nodig zijn voor de bereikbaarheid van een dergelijk windmolenpark.


Landschappelijk

De windmolens komen op een zeer geaccidenteerd terrein te liggen (enkele windmolens komen boven op de heuvelruggen te liggen, anderen dan weer in het dal). Dit zal een visuele barrière vormen. Omwille van hun hoogte zullen zij - na inplanting - gedurende decennia het visuele beeld van Tienen negatief bepalen.


Fauna

Vleermuizen volgen de alluviale structuren (deze lopen van N-Z): het sonarsysteem van de vleermuizen zal volledig verstoord worden door de windmolens, zodat kan verwacht worden dat zij zich te pletter zullen vliegen.

Verwacht kan worden dat de invloed op de avifauna zeer belangrijk zal zijn.

Dit gebied behoort tot een beperkte smalle strook in de zuidelijke Brabantse en Limburgse leemplateaus die erg belangrijk is voor de overleving van akkervogelpopulaties. Akkervogels behoren tot de zowel op Vlaamse als op Europese schaal meest bedreigde soortgroepen, in het algemeen maar zeker ook specifiek naar enkele soorten toe als de Geelgors en de Grauwe Gors, waarvan de achteruitgang sedert de jaren 1990 geteld wordt op respectievelijk 70 en 95 %. Van beide soorten heeft deze regio nog een belangrijke restpopulatie in deze regio. Voor Grauwe Gors is dit zelfs de enige resterende populatie van Vlaanderen, een 150 à 200 broedparen, gevestigd in de regio Bierbeek Kumtich, Hoegaarden, Zuid-Tienen, Landen. Daarom werden in deze regio beperkte bijzonder zones afgebakend waar speciaal op maat geschreven beheersovereenkomsten met subsidiëring voor de landbouwer mogelijk zijn en bepleit worden via de VLM. De 7 geplande windturbines zijn voor een paar ingetekend op de zoekzone Dievendaal en de andere in het kerngebied’ Plateau Bost/Ast/Goetsenhoven, dus nefast voor deze akkervogels die de stad, de provincie en de Vlaamse Gemeenschap wensen te beschermen.

We willen hierbij vermelden dat onze stad omwille van deze grote ornithologische waarde zich heeft geëngageerd bijzondere maatregelen te treffen voor Geelgors en Grauwe Gors door deze te kiezen als Koesterburen. Ook zijn er engagementen in het door de stad ondertekenden Biodiversiteitscharter (zie bijlage 1) meer bepaald in de principes en in de actiepunten 2 (“Bewaking van de open ruimte”), actiepunt 3 (“De gemeente adopteert soorten”) en actiepunt 10 (“Natuur en landschap, een zorg voor iedereen”).

We willen ook bijzondere aandacht vragen voor het belang van deze zone voor roofvogels. Hier worden geregeld overwinterende zeldzaamheden vastgesteld als Ruigpootbuizerd en Smelleken. Blauwe Kiekdief is hier als wintergast zelfs vrij frequent (zie www.waarnemingen.be). Belangrijker nog is de specifiek zone als (potentieel) broedgebied voor Blauwe en Grauwe Kiekendief. Van Blauwe Kiekendief is het enige vastgestelde broedterritorium voor Vlaanderen in deze regio gelegen met specifieke nestplaats net over de taalgrens maar van dit akkergebied afhankelijk als voedselterritorium. Grauwe Kiekendief is in Vlaanderen niet broedend, wel zijn er enkele broedparen op de Waalse plateaus even ten zuiden van Tienen en gezien het frequent voorkomen in de omgeving en de toenemende impact van de bijzondere maatregelen als akkerrandbeheer, project Graan voor Gorzen en faunaranden is dit gebied potentieel broedgebied voor deze soort.

Bovendien is door decennia-lange opvolging van de avifauna in onze regio duidelijk aangetoond dat de Getevallei met daarin de bezinkingsputten van de suikerfabriek en het Tiens Broek bijzonder belangrijk zijn voor zowel bijzondere broedvogels (meerdere rode-lijstsoorten en soorten van Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn) als zeldzame trekvogels / doortrekkers. Er is een studie van o.a. Michael Vandeput (zie bijlage 2, nog in draft, zal binnenkort verschijnen i.s.m. het INBO en Natuurpunt) die aantoont dat hier een belangrijke trekcorridor de lijn van de windturbines dwarst, dat de vogels vanuit de lager gelegen Getevallei reeds sterk moeten klimmen om de lijn van de plateaus en de E40 te kruisen en de inplant van een front van meer dan 100 m–hoge windturbines zal volgens de verwachtingen erge gevolgen hebben voor deze trekkers.

Bovendien verscheen een advies van het INBO dd. 27 oktober 2011 “Opmerkingen bij een natuurtoets voor het plaatse van windturbines langs de E40 in Hoegaarden” (INBO.A2011.117; Joris Everaert) (zie bijlage 3). Dit advies van het INBO is niet geschreven voor dit specifieke project, maar wel voor een recent gelijkaardig project waarbij werd getracht dit windmolenpark te realiseren aan de overzijde (zuidzijde) van de E40-autosnelweg. Het betreft nu een identiek vrijwel parallel gebied. De besluiten en aanbevelingen in deze natuurtoets kunnen dus ook voor deze nieuwe locatie gelden.

We zijn overtuigd hierboven voldoende aangetoond te hebben dat de hier vooropgestelde inplanting niet aanvaardbaar is en we vragen dan ook dat de stad en de hogere besturen ons advies zouden volgen.


Bron: GazetvanTienen


Bron: www.TIENENACTUEEL.BE  22.03.2012zondag 18 maart 2012

De Gedachte | Windturbines... Overlast zit vooral tussen de oren

Windturbines veroorzaken last. Welke last en wie ondervindt last? Betekent last altijd overlast?

Stel dat je regelmatig en gedurende lange jaren op zondag een wandeling maakt. Je geniet van de natuur en je bewondert iedere week het prachtige landschap. Plotseling is daar ergens een perceel waarop een gezin met vier kinderen een groot huis bouwt. Die vier kinderen spelen in de tuin en veroorzaken een serieus aantal decibels. Roepen, tieren, lachen, brullen… Daar tussenin rijdt de vader met een knoert van een grasmaaimachine over zijn gazon. Achternagezeten door een Deense dog die hartstochtelijk begint te blaffen vanaf het moment dat hij je ziet, want hondjes willen hun territorium beschermen. Zo zijn honden. Voor jou betekent dat alles geen last, maar overlast en je besluit een ander parcours te volgen. Dat gezin heeft “jouw” natuurbeleving aangetast.


Hetzelfde gebeurt wanneer een privébedrijf ergens windturbines plaatst. Meteen voelen een aantal mensen dat aan als een aanslag op hun persoonlijke integriteit en gezondheid. Dat zij meestal ooit zelf zomaar pardoes een huis op de “boerenbuiten” hebben opgetrokken of in een huis gaan wonen dat iemand daar ooit lang geleden heeft opgetrokken en dat zij daardoor zelf het landschap en de natuur hebben aangetast, beseffen ze doorgaans niet. Want, zoals het woord het zegt is de “boerenbuiten” bestemd voor de boeren, voor landbouwers, tuinders, imkers, fruitkwekers, paardenfokkers, enz. Mensen die niets met de “buiten” te maken hebben, wonen normaliter in de stad en werken in de stad.Maar we hadden het over windturbines…

Een eerste groep mensen heeft helemaal geen last van windturbines. Uit onderzoek blijkt dat mensen die financieel voordeel uit turbines (kunnen) halen niet klagen over overlast. Mensen die de turbines niet kunnen zien van op de plek waar ze wonen, hebben er eveneens zelden last van.


En de anderen? Zij die wel klagen over (over)last? Welke last?


Eerst iets over geluidsoverlast veroorzaakt door windturbines.

Het ronddraaien van de wieken in de lucht veroorzaakt een ruisachtig geluid. Het passeren van de wieken langs de mast veroorzaakt mogelijk een impulsachtig geluid. Dit kan hinder en mogelijk slaapverstoring veroorzaken bij omwonenden. Hinder treedt in het algemeen op bij etmaalwaarden vanaf 40 dB(A) in de woonomgeving. Maar…

Een dosis-respons onderzoek in meerdere Europese landen vond slechts een zwak verband tussen geluidsniveau van de windturbines en geluidshinder. (gezondheid.be)


Gemiddeld straatlawaai produceert ongeveer 50 decibels. Wanneer er een auto passeert op 10 meter van je voordeur, stijgt dat al tot 60 decibels. Als je in je living de tv aanzet en ondertussen af en toe wat praat, zit je zo aan 80 decibels. Veel grasmaaimachines met een benzinemotor produceren 90 of meer decibels.


Een windturbine met een vermogen van 3 MW heeft een ‘bronsterkte’ tussen 102 en 109 dB(A). De minimale afstand tot bebouwing zou 350 tot 700 meter moeten bedragen om ’s nachts niet boven de toegestane geluidsdruk van 40 dB(A) op de gevel van woonhuizen te komen. Let wel: al er weinig wind is, geraak je niet aan 40 dB(A). Meer nog: slimme computerprogramma’s kunnen de turbine uitschakelen wanneer het geluid een bepaalde drempel overschrijdt. Conclusie: een windturbine hoeft niet als bron van geluidshinder te worden aangezien. Ter vergelijking: geritsel van bladeren en het ruisen van bomen is goed voor 20 dB(A)


Tot slot iets over de slagschaduw.

Slagschaduw treedt op als de zon op de ronddraaiende wieken schijnt. Gelet op de baan van de zon rond de aarde kan de slagschaduw vrijwel nooit optreden ten zuidoosten, zuiden of zuidwesten van een windturbine.


Uit Deens onderzoek blijkt dat een huis dat op 250 meter van een windturbine staat zo'n vijf uur per jaar last heeft van slagschaduw. Daarbij gaat het om de momenten dat de zon vrij laag staat. Op een afstand van meer dan 300 meter speelt slagschaduw nauwelijks nog een rol.

Op een afstand van meer dan 300 meter speelt slagschaduw nauwelijks nog een rol.

Om hinder te voorkomen worden echter altijd de molens computergestuurd automatisch stilgezet op het moment dat slagschaduw zou kunnen optreden op een woning.


Wie eerlijk is zal toegeven dat de overlast waartegen men hardnekkig fulmineert, meestal tussen de oren zit. Op het terrein is van overlast zelden of nooit sprake, op voorwaarde dat men de wet respecteert qua plaatsing.


Hoe windturbines het mooie pastorale uitzicht verstoren, werd reeds in de inleiding vermeldt, en verschilt in niets van wat mensen doen die een huisje met een tuintje op “den boerenbuiten” bouwen of er een kopen of huren dat daar al iets langer staat. Leden van actiecomités tegen windturbines vergeten dat zijzelf als eersten voor een cesuur zorgden dat het platteland voor altijd naar de kl…n geeft geholpen.


Bron: GazetvanTienen


14.03.2012


Is het laatste nieuws nog onafhankelijk (bron GazetvanTienen)
Geen windturbines in Outgaarden en Tienen
Weerklank in de media (Het Laatste Nieuws regionaal, 9/3/'12):
 
VRIJETIJDSCENTRUM TE KLEIN VOOR VELE ONGERUSTE BUURTBEWONERS
De firma Eximag heeft woensdagavond haar plannen voor de plaatsing van zeven windmolens langs de E40 in Tienen voorgesteld. De zaal in het vrijetijdscentrum zat overvol. Op veel enthousiasme kon Eximag echter niet rekenen bij de aanwezigen. Het actiecomité 'Geen windturbines in Tienen' belooft alvast veel weerstand te bieden.
Na Hoegaarden en Landen krijgt nu ook Tienen de vraag voor de inplanting van een windmolenpark. De Limburgse firma Eximag hoopt zeven windmolens te kunnen plaatsen langs de E40 in Goetsenhoven, Bost, Overlaar en Oorbeek, die groene stroom zouden kunnen leveren aan 7.500 gezinnen. Vorige zomer werden hiervoor metingen gedaan in verband met geluidsoverlast en slagschaduw. Vandaag lopen de milieuvergunningsaanvraag bij de stad en de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag bij Stedenbouw.
 
Genoeg overlast
Dat er veel belangstelling was voor de infovergadering, was duidelijk. Omdat de zaal al snel overvol zat, werd enkele bezoekers zelfs de toegang geweigerd. Niet dat al die geïnteresseerden achter de plannen staan. Het actiecomité 'Geen windturbines in Tienen' zal er alvast alles aan doen opdat de windturbines uit Tienen wegblijven. "De bouw van dit windturbinepark zal veel overlast met zich meebrengen: de waarde van het vastgoed zal verminderen, het uitzicht op de natuur wordt gehypothekeerd, om nog maar te zwijgen over de slagschaduw en de impact op de gezondheid", klinkt het. De omwonenden zijn het daarmee eens. "We hebben de snelweg, de TGV, een gsm-mast en nu krijgen we er nog windmolens bij! Hebben we nog niet genoeg overlast?" De bewoners van de dichtstbijzijnde woning, die liever anoniem blijven, kwamen ook hun mening uiten. "Het is echt afschuwelijk als dit project er komt", zeggen ze. "We gaan geen woord meer tegen elkaar kunnen zeggen als we in de zomer op ons terras zitten. En wie gaat de waardevermindering van ons huis compenseren?"
De Wouw
Ook vliegclub De Wouw, die ongeveer 1.500 meter van de windmolens zou komen te liggen, is niet opgezet met de plannen. "De windmolens zijn op basis van de Belgische normen onverenigbaar met onze activiteiten", zegt voorzitter Theo Stockmans. "Dus ofwel wordt één van onze pistes, net diegene die we drie vierde van de tijd gebruiken, afgeschaft ofwel komen er geen windmolens. Uiteraard pleiten we voor de tweede optie." Het openbaar onderzoek loopt tot 23 maart. Bezwaarschriften kunnen tot die datum ingediend worden. "Aangezien de burgemeester van Tienen zelf een bezwaarschrift indiende tijdens het openbaar onderzoek rond de windmolens in Hoegaarden, neem ik aan dat het advies van de stad in dit dossier ook negatief zal zijn?", reageerde een alerte Tienenaar op de infovergadering. Schepen Marc Soens belooft alvast de bemerkingen van de aanwezigen te bespreken met de collega's van het schepencollege.
© 2012 De Persgroep Publishing
Datum publicatie: 09 maart 2012
Bron: Het Laatste Nieuws
Editie: Brabant-Hageland
Pagina: 19
Auteur: VANESSA DEKEYZER

Openbaar onderzoek windmolenpark - (m.b.t. infovergadering7/03/2012)


De stad Tienen heeft op woensdag 7 maart ’12 een informatievergadering gehouden over de milieuvergunningsaanvraag van Eximag International voor de plaatsing van een windmolenpark langs de E40 in Tienen. Concreet gaat het om zeven windturbines die ter hoogte van Oorbeek, Groot Overlaar en Goetsenhoven geplaatst zouden worden.

De firma Eximag International werd in 1996 opgericht met als doel duurzame energiecentrales te ontwikkelen. Het bedrijf is zowel actief op de markt van zonne-energie, als op het vlak van windenergie. Internationaal plaatste Eximag ruim 500.000 zonnepanelen en 200 windturbines. Dit gebeurde telkens in samenwerking met investeerders.

Het project in Tienen omvat de plaatsing van zeven windturbines parallel met de E40. Om de locaties te bepalen deed Eximag vooraf geluidsmetingen. Er werd ook rekening gehouden met de afstanden die volgens de Vlaremwetgeving bewaard moeten worden ten opzichte van de woningen, de autosnelweg en de hoogspanningslijn, de ondergrondse leidingen en de vogelovertrek.

Het windmolenpark in Tienen zou zo’n 33 GWh per jaar opleveren, goed om 7.500 gezinnen van stroom te voorzien. Elke windturbine kan apart ingesteld worden om bij bepaalde windsnelheden of windrichtingen, of op bepaalde tijdstippen van de dag of nacht op een lagere capaciteit te draaien. De omwonenden en de stad Tienen zouden ook de kans krijgen om te participeren in het project.

De aanwezige bewoners uitten tijdens de infovergadering hun bekommernis omtrent de geluidsoverlast en de impact van de slagschaduw van de molens. Tot en met vrijdag 23 maart ’12 (de datum waarop het openbaar onderzoek afgesloten wordt) kunnen zij het dossier inkijken bij de dienst leefmilieu en hun bezwaren en opmerkingen schriftelijk overmaken aan het stadsbestuur. Schepen van leefmilieu Marc Soens noteerde tijdens de infovergadering alvast de vele vragen en tegenwerpingen. Hij benadrukt dat het schepencollege nog geen standpunt ingenomen heeft. De stad Tienen brengt in dit dossier advies uit, de eindbeslissing ligt bij de provincie Vlaams-Brabant.


Auteur: Marijke TritsmansBron: GazetvanTienen 8.03.2102 (m.b.t. infovergadering7/03/2012)


Elektriciteit voor 7.500 gezinnen

Tienen - Eximag International plaatste over heel Europa ruim 500.000 zonnepanelen en 200 windturbines. Het project in Tienen omvat de plaatsing van zeven windturbines parallel met de E40. Om de locaties te bepalen deed Eximag vooraf geluidsmetingen. Er werd ook rekening gehouden met de afstanden die volgens de Vlaremwetgeving bewaard moeten worden ten opzichte van de woningen, de autosnelweg en de hoogspanningslijn, de ondergrondse leidingen en de vogelovertrek.


Het windmolenpark in Tienen zou zo’n 33 GWh per jaar opleveren, goed om 7.500 gezinnen van stroom te voorzien. Elke windturbine kan apart ingesteld worden om bij bepaalde windsnelheden of windrichtingen, of op bepaalde tijdstippen van de dag of nacht op een lagere capaciteit te draaien. De omwonenden en de stad Tienen zouden ook de kans krijgen om te participeren in het project.


De aanwezige bewoners uitten tijdens de infovergadering hun bekommernis omtrent de geluidsoverlast en de impact van de slagschaduw van de molens. Tot en met vrijdag 23 maart ’12 (de datum waarop het openbaar onderzoek afgesloten wordt) kunnen zij het dossier inkijken bij de dienst leefmilieu en hun bezwaren en opmerkingen schriftelijk overmaken aan het stadsbestuur.


Schepen van leefmilieu Marc Soens noteerde tijdens de infovergadering alvast de vele vragen en tegenwerpingen. Hij benadrukt dat het schepencollege nog geen standpunt ingenomen heeft. De stad Tienen brengt in dit dossier advies uit, de eindbeslissing ligt bij de provincie Vlaams-Brabant.

DE KRANTENTwaalfhonderd folders in de bussen

Comité tegen windturbines langs E40

 

dinsdag 06 maart 2012

Auteur: Raymond Billen NIEUWSBLAD


TIENEN - Het comité 'Geen windturbines in Tienen' klaagt dat de infovergadering (morgen 7 maart) erg laat komt binnen de inspraakprocedure.

Het burgerprotest tegen de plannen van Eximag International voor het exploiteren van een windpark met maar zeven windturbines in Tienen, parallel met de E40, komt op gang.

De getroffen dorpen zijn ditmaal Bost, Goetsenhoven, Oorbeek en Overlaar, plus Rommersom en Outgaarden aan de Hoegaardse kant van de E40.

Het actiecomité “Geen Windturbines in Tienen”, met inwoners van Goetsenhoven, Bost, Oorbeek en Rommersom, kan rekenen op de steun van het goed georganiseerde actiecomité “Geen Windturbines in Outgaarden”.

Woordvoerster Kristien Bollen: 'Vanuit het stadsbestuur zijn deze plannen tot nu toe stil gehouden. Wat dat betreft is Eximag trouwens niet aan zijn proefstuk.Daarom hebben we dit weekend meer dan 1.200 flyers gebust, ook om de bevolking op te roepen naar de informatievergadering van de stad Tienen en Eximag te komen op woensdag 7 maart om 20 uur in het Vrijetijdscentrum Kruisboog, Sint-Jorisplein 20 in Tienen.'

'De informatievergadering heeft inderdaad pas plaats op 7 maart, dit betekent concreet dat er slechts zestien kalenderdagen overblijven voor de burgers die hun bezwaren willen uiten. We hebben nog veel vragen bij het project, maar we weten nu al dat de geplande zeven windturbines een grote negatieve invloed zullen hebben op de inwoners die in de buurt ervan wonen, van geluidshinder en slagschaduw tot het schenden van ‘de mooie, landelijke plekjes, heuvelachtige landschappen en uitgestrekte vlakten van Tienen’, zoals het stadbestuur het op zijn website zelf schrijft.'

Het comité geeft advies: 'Mensen die meer info willen over hoe ze een bezwaarschrift kunnen indienen of zich willen aansluiten bij het actiecomité kunnen contact opnemen met geenwindturbines@telenet.be of op het nummer 0477-59 13 97. Er werd ook een facebook-pagina “Geen windturbines in Outgaarden en Tienen” aangemaakt, via deze weg willen we de mensen op de hoogte houden van het verloop.' 

Nu ook actiecomité tegen windturbines 

Naast NOT, een actiecomité dat tegen zowat alles is, gaande van de heraanleg van de vesten, de inplanting van een industrieterrein tot en met het doortrekken van de ring in noordoostelijke richting, werd recent een bijkomend actiecomité opgericht tegen de plaatsing van windturbines. Het actiecomité heet heel toepasselijk “Geen windturbines in Tienen”.


Eximag International uit Houthalen (Limburg) heeft een vergunningsaanvraag ingediend om 7 windturbines te plaatsen evenwijdig langsheen de snelweg Brussel-Luik op het grondgebied van Tienen. Het gaat om een 100% privé-investering van Eximag International en het zou meteen het eerste "windmolenpark" op Tiense bodem zijn.

Eximag International zal een infovergadering houden op woensdag 7 maart ‘12 om 20.00 uur in het Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20 te 3300 Tienen.


Nog tot 23 maart dit jaar loopt er een openbaar onderzoek. Het dossier ligt gedurende deze periode ter inzage van het publiek bij de dienst leefmilieu in het stadhuis, Grote Markt 27 te 3300 Tienen, en dit tijdens de diensturen. Personen die opmerkingen en/of bezwaren wensen in te dienen, kunnen dit, gedurende voormelde termijn, schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan de burgemeester


bron: GazetvanTienen online Dinsdag  6 maart 20121 maart 2012 - OORBEEK

Voorstelling ligging aanvraag windturbines klik hier
meer info over windturbines enz...

 www.OUTGAARDEN.be

suggestie pagina: klik hier
WETGEVING EN REGLEMENTERING WINDTURBINES

WETGEVING EN REGLEMENTERING WINDTURBINESOpenbare onderzoeken Stad Tienen


Vergunningsplichtige inrichtingen klasse 1

Onderzoek de commodo et incommodo

Dossier: V/I/2440

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek is ingesteld aangaande de vergunningsaanvraag van Eximag International bvba, Huidevettersstraat 67 te 3530 Houthalen, om toelating te bekomen voor het exploiteren van een windpark met 7 windturbines te 3300 Tienen, parallel met de A3/E40.

Het openbaar onderzoek is ingesteld van 22 februari t/m 23 maart ‘12. Het dossier ligt gedurende deze periode ter inzage van het publiek bij de dienst leefmilieu in het stadhuis, Grote Markt 27 te 3300 Tienen, en dit tijdens de diensturen. Personen die opmerkingen en/of bezwaren wensen in te dienen, kunnen dit, gedurende voormelde termijn, schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan de burgemeester of de door hem aangewezen ambtenaar.

Er zal een infovergadering gehouden worden op woensdag 7 maart ‘12 om 20.00 uur in het Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20 te 3300 Tienen.


Bron: Stad Tienen.bedinsdag 28 februari 2012

Auteur: Raymond Billen


HOEGAARDEN - Op facebook is de pagina 'Geen windturbines in Outgaarden' geheractiveerd.Het comité dat zich verzette tegen de aanvraag voor windturbines tussen Outgaarden en Opheylissem heeft zijn facebookpagina aangehouden. In 2011 werd erop bericht over de acties, bijvoorbeeld met de witte molentjes aan rotonde en wegen. Nu is ook het dossier van de Tiense turbines, benoorden de E40 tussen Oorbeek en Goetsenhoven, aangesneden.


link: inloggen op Facebook directe link: klik hier

TIENEN - De aanvraag voor zeven windmolens aan de E40 slaat op terreinen in zowel Oorbeek-Overlaar (2) als Rommersom (1), en tussen Bost, Ast en Goetsenhoven (4).In de velden zijn de borden verschenen met de bouwaanvraag door Eximag, een firma uit Houthalen. Op de foto's twee van deze aanvragen, tussen Oorbeek en Overlaar op het hoogste punt in het veld tusen Driebekweg en Sint-Lambertusstraat. Ongeveer 600 metr van de woningen van de Oorbeeksesteenweg en ongeveer 300 meter van eerste woningen van Groot-Overlaar.

Het openbaar onderzoek loopt van nu tot 23 maart. Het dossier ligt gedurende deze periode ter inzage van het publiek bij de dienst Leefmilieu in het stadhuis, Grote Markt 27 te 3300 Tienen, en dit tijdens de

diensturen.


Een zal een infovergadering gehouden worden op woensdag 7 maart om 20 uur in het Vrijetijdscentrum 'Kruisboog', Sint-Jorisplein.


NIEUWSBLAD 26 februari 2012 - artikellink + reacties klik hier


Opnieuw aanvraag voor windturbines aan E40

 

zaterdag 25 februari 2012

Auteur: Raymond Billen


Op de kaart de E40 in diagonaal van links naar rechtsboven, rechtsonder Bost. wijst naar Outgaarden.

ROBtv


HOEGAARDEN - Eximag vraagt toelating voor de bouw van zeven windmolens op een rij benoorden de E40, op grondgebied Tienen, enkele honderden meter over de grens met Hoegaarden.In de velden zijn de borden verschenen met de bouwaanvraag door Eximag, een firma uit Houthalen. Zie hier enkele foto's van de locaties. Het gaat om twee molens tusen Oorbeek en Overlaar (op 300m. van de huizen aldaar), een tegenover Rommersom, vier bezuiden Bost, Ast en Goetsensenhoven


2012


Er komen mogelijk 7 gloednieuwe windturbines langs de E40 in Tienen. Een Limburgse projectonwikkelaar heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend. Er is nu een openbaar onderzoek opgestart om het project te onderzoeken. Aanvragen in Outgaarden en Landen kregen eerder dit jaar al wel een negatief advies


ROBTV JOURNAAL 24 februari 2012ACTIECOMITE OUTGAARDEN 2011


13/04/11:

HOEGAARDEN

Het gemeentebestuur van Hoegaarden geeft een negatief advies over de bouwaanvraag van de zeven turbines. 

Gemeentebestuur van Hoegaarden geeft negatief advies over bouwaanvraag 7 windturbines.
Enkele artikels nav de overhandiging van de petitie en de verdediging van de bezwaren op 21 maart 2011.

Persartikels nav overhandiging petitie 21 maart 2011Groene Kabouters tegen windturbines in Outgaarden 05/03/11 -persbericht

Persbericht 5 Maart 2011 - Kabouters !!!
La Libre Belgique - L'éolien: sur mer et pas sur terre? 24/02/11

La Libre Belgique: L'éolien: sur mer et pas sur terre?
ROB TV - 530 bezwaarschriften tegen windmolenpark 24/02/11

530 bezwaarschriften tegen windmolenpark - ROB TV (link niet meer actief)
(BELGA) = Het actiecomité "Geen Windturbines in Outgaarden" heeft woensdag 530 bezwaarschriften overhandigd aan het gemeentebestuur van Hoegaarden. 23/02/11

Belga - 500 bezwaarschriften tegen windturbines
Blog seniorennet - 530 bezwaarschriften tegen windturbines in Outgaarden

blog seniorennet - 530 bezwaarschriften tegen windturbines in Outgaarden530 bezwaarschriften tegen windturbines in Outgaarden 23/02/11

http://outgaarden.be/documents/persberichten/geen_turbines_in_hoegaarden.doc te lezenEnkel kleine coöperaties leveren echt groene stroom 15/02/11 "De Tijd"

http://www.tijd.be/nieuws/archief/Enkel_kleine_cooperaties_leveren_echt_groene_stroom-.9021680-1615.art?highlight=enkel%20groene&ckc=1
Windmolenpark breidt uit als olievlek 14/02/11 NIEUWSBLAD

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLRBI_20110214_001”GEEN WINDTURBINES IN HOEGAARDEN“ 12/2/11

Klik hier om het persbericht te lezenOCMW verhuurt grond voor windmolenpark

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=76363SQP
GROOTSTE WINDMOLENPARK VAN HET LAND

LANDEN/TIENEN/ HOEGAARDEN - Een tiental bedrijven bieden tegen elkaar op om windmolens te plaatsen in Haspengouw. Actiegroepen in Waals-Haspengouw tellen er al 121 aanvragen. Daar komen er nog minstens veertig bij op de as Tienen-Hoegaarden- Landen-Gingelom. 4/9/2010

Klik hier om het persbericht te lezen
Verzet groeit tegen windturbines aan E40

Klik hier om het persbericht te lezen
Comité tegen windmolens Outgaarden versterkt zich

Klik hier om het persbericht te lezen
HOEGAARDEN - Electrawinds neemt grond in opstal voor de bouw van windmolens in Outgaarden.


OCMW verhuurt grond voor windmolenpark


38 inwoners van Outgaarden bezochten een windmolenpark in Maldegem. De petitie loopt verder. Het OCMW van Tienen geeft opstalrecht op haar grond. Communicatiemanager Marleen Vanhecke van Electrawinds begeleidde de bezoekers en vertelt dat die de uitstap wisten te appreciëren. 'Misverstanden zijn rechtgezet. Ik hoorde geen tegenkanting. Ieder van hen moet nu uitmaken of de turbines hinderlijk zijn of niet.'


Hoegaards burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) maakte zaterdag de trip mee: 'Iedereen leek tevreden over de aanpak in Maldegem. Bewoners in de buurt van het park beweerden geen last te hebben van de turbines. Een man zei meer last te hebben van het geruis van bomen aan een kanaal wat verderop dan van de wieken.'


Toch blijft er verzet tegen de zeven turbines aan de E40. Leden van het comité Geen windmolens in Outgaarden verzamelen handtekeningen onder een petitie. Tot 26 februari loopt het onderzoek voor de bouwvergunning. 'We staan sceptisch tegenover zo'n bezoek aan Maldegem omdat vooral het positieve dan tot komt uiting en we gingen dan ook niet mee', zegt Hans Roekaerts.


OCMW-Tienen


Intussen vraagt Electrawinds aan grondeigenaars een opstalrecht voor de bouw en exploitatie van turbines. Het OCMW van Tienen kreeg zo'n verzoek voor afstand van gronden in Outgaarden en in Goetsenhoven, aan de overkant van de E40. 'Electrawinds vraagt meer gronden dan er eigenlijk nodig zijn voor de bouw van turbines', veronderstelt OCMW-voorzitter Freddy Closset (SP.A). 'De firma speelt op veilig. Ze kan moeilijk een dossier indienen als ze niet over de nodige gronden beschikt. De helft van de aanvragen blijft zeker onbenut.'


Een opstalrecht wordt toegekend voor twintig jaar. Vergoedingen voor grondeigenaars kunnen naargelang de waarde van de grond schommelen tussen 14.000 en 20.000euro per jaar. Een piloon neemt vijftien are in beslag. Closset organiseert overleg over een vergoeding voor pachtende boeren, die huurgrond verliezen.


  •  

NIEUWSBLAD (BE) woensdag 09 februari 2011

Wat voorafging:

2009


Windmolens aan twee autowegen

Nog veel vragen bij voorstel voor tachtig stroomturbines in regio

Marcel Logist (SP.A) pleit voor de komst van 80 windturbines in de Tiense regio. Heel wat gemeenten zijn echter al met eigen initiatieven gestart.

De Tiense burgemeester formuleerde zijn voorstel tijdens het Economisch Congres in Tienen. In het kader van het Plaatselijk Overleg Regio Tienen (PORT), een samenwerkingsverband tussen dertien gemeenten uit de regio rond Tienen en de provincie Vlaams-Brabant, stelde hij enkele projecten voor. 'Een van de voorstellen is om tachtig windturbines te realiseren, verspreid over de dertien gemeenten', zegt Logist. 'Tienen zou daarvan twintig exemplaren voor haar rekening nemen, wellicht op een perceel naast de E40.'

Dat staat ook te lezen in het nieuwe klimaatplan voor de PORT-regio. In welke gemeenten de overige zestig windmolens moeten komen, is nog niet helemaal duidelijk. Het voorstel moet nog voorgelegd worden aan alle partners. Enkele buurgemeenten van Tienen lieten al weten geïnteresseerd te zijn, al zijn er ook heel wat gemeenten die intussen zelf al initiatieven genomen hebben. In Tielt-Winge is begin april bijvoorbeeld een overleg gepland, los van het voorstel van Logist.

'Dan willen we bekijken wat de mogelijkheden zijn', zegt burgemeester Chris Desaever-Cleuren (CD&V) in Tielt-Winge. 'Een exacte locatie hebben we nog niet op het oog, al zal het zeker en vast niet langs de E314 zijn.'

In buurgemeente Bekkevoort behoort dat wel tot de mogelijkheden. Daar werden al twee studies uitgevoerd. 'Eén studie werd al op de Gecoro besproken', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Benny Reviers (SP.A). 'Daaruit blijkt dat er op een terrein naast de E314 plaats is voor vijf windturbines. Al willen we ook het voorstel voor de PORT-regio aandachtig bekijken. Zo'n samenwerking niet slecht, al moet het natuurlijk wel voor alle gemeenten een win-win situatie opleveren.'

Dat vindt ook Marc Wynants (CD&V), burgemeester van Linter. 'Het voorstel is niet slecht, al vraagt het wel de nodige organisatie. Wij hebben binnen onze gemeente al eens onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Zo'n windturbines kan je natuurlijk niet zomaar in het open landschap neerplanten. Als de PORT-regio ondersteuning biedt, is dat zeker een interessant voorstel. Al vraag ik me wel af wat de verhouding tussen de verschillende gemeenten zal zijn, hoeveel de eigen inbreng bedraagt en of er een goede juridische structuur wordt opgezet.'

In Landen staat de komst van negen windturbines naast de E40 intussen vast. De stad stapte mee in een project met Sint-Truiden. 'In 2010 starten we met de bouw', zegt burgemeester Kris Colsoul (CD&V). 'Die plannen staan volledig los van de tachtig windmolens binnen de PORT-regio. Als de vraag gesteld wordt, willen we natuurlijk wel bekijken of er ook op andere locaties in onze stad mogelijkheden zijn. Maar voor zover ik weet, zijn die er niet. Zo'n windmolens mag je immers niet overal plaatsen. Je moet met allerlei zaken rekening houden, zoals bijvoorbeeld met aanvliegroutes.'

Dat ondervonden ze ook in Hoegaarden, vlakbij de luchtmachtbasis van Bevekom, toen de mogelijkheid onderzocht werd om windmolens te plaatsen langs de E40. Ook buurgemeente Boutersem kampt met dat probleem. Toch toont de gemeente interesse in het PORT-voorstel. 'Er zijn al enkele verkennende gesprekken geweest', zegt burgemeester Guido Langendries (SP.A). 'Ook Hoegaarden en Glabbeek tonen interesse. Groene energie is een hot item, we willen zeker bestuderen in hoeverre dat in onze gemeente kan. Al moet dat wel sowieso georganiseerd worden vanuit de overheid. Momenteel zijn er al enkele privébedrijven die het op een akkoordje gooien met de landbouwers om enkele windmolens op hun percelen te bouwen. Dat is volgens mij niet ideaal.'

In Bierbeek weten ze officieel nog van niks. 'Wij zijn nog niet op de hoogte gebracht', zegt burgemeester Marc Cardoen (CD&V). 'In ons eigen structuurplan is alvast geen locatie voor windmolens vrijgehouden. Een studie wees enkele jaren geleden overigens uit dat er in onze gemeente niet veel locaties zijn die ervoor in aanmerking komen. Al staan we natuurlijk niet a-priori weigerachtig tegenover het voorstel.'

Het is nu aan Logist om het voorstel te concretiseren en te zorgen dat alle deelnemende gemeenten gebaat zijn bij de uitvoering ervan.

Bron: Het Nieuwsblad, 11 maart 2009


NIEUWS

NIEUWS

NIEUWS

Krant online

T I E N E N

Krant online

H O E G A A R D E N

krant online

TIENEN


INFO@OORBEEK.BE 

Oorbeek.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele fouten/inhoud berichtgeving