Disclaimer Oorbeek.beU verbindt zich ertoe om deze website niet te gebruiken voor :

1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken

2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder  efficiënt wordt gemaakt

3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter

4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

5. De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan info@oorbeek te vragen, behalve ind ien daarom verzocht werd door de ontvanger.

U verklaart akkoord te zijn dat : www.oorbeek.be kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.


Links naar andere websites :

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. www.OORBEEK.be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door www.oorbeek.be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.


Intellectuele eigendomsrecht van deze site http://www.OORBEEK.be :

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren www.oorbeek.be of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van www.OORBEEK.be de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Specifiek willen we toch extra vermelden dat de teksten gebruikt onder rubriek Dorpscomité uitsluitend teksten zijn welke van dit comité ontvangen en letterlijk overnemen.


Copyright van gebruikte teksten & foto's op deze site liggen volledig bij de respectievelijke vermelde auteurs, we vragen u dan ook om via geen enkel kanaal de teksten of foto's te reproduceren zonder voorafgaandelijke toestemming.


Over Oorbeek.be

 


Online sedert: april 2004 


1ste versie ontwerp: Luc Rems Outgaarden - april 2004

2de versie ontwerp : Vanhulst Roger - 20 maart 2007

Website idee - update : Vanhulst Roger - Oorbeek

Website beheerder: Vanhulst Roger - Oorbeek

Historiek teksten & fotomateriaal : Vanderstappnen Gustaaf - Oorbeek

Bewerking historisch fotomateriaal : Dhr. Briesen Luc - Oorbeek

Hosting door : vanaf 3 april 2006 door OPTIMA SOLUTIONS

Hosting door : One.com sind 2008

Technische assis. hosting: Koen Tournoy - VTEK

Programma ondersteuning: EZ Generator Gent


Met dank aan alle inwoners die op de één of andere manier hun steentje bijdroegen of zullen bijdragen om deze site vorm te geven.


Opgelet: de website van Oorbeek is volledig gratis voor de bezoekers, activiteiten meldingen, partners enz...

Oorbeek.be geniet op geen enkele manier enige financiële tussenkomst, is aldus vrijwillig en gratis ter beschikking gesteld van zijn bezoekers.