O R B E C C A   W A N D E L R O U T E

7km

Brochure omtrent de wandeltochten in de regio kan u verkrijgen bij de dienst voor toerisme Stad Tienen.  DE ORBECCA WANDELROUTE


De wandeltocht vertrekt aan de Sint-Lambertuskerk (1) in Groot-Overlaar. Deze is gelegen langs de baan Tienen-Hoegaarden (net voor de E40-HST brug). Er is parkeergelegenheid voor de kerk.

De Sint-Lambertuskerk is één van de oudste romaanse kerkjes uit het land. Zij werd opgetrokken in Gobertangestijl en kwartsiet. Het kerkje bevat een preromaanse rechthoekige beuk uit de 10de eeuw, een romaans koor uit de 12de eeuw, een vierkante westtoren uit de 13de eeuw en een traptoren uit de 16de eeuw. De restauratie van het 19de-eeuwse orgel, gebouwd door de Tiense orgelbouwer P.A. Van Dinter, werd voltooid in 1990.

 

Van hieruit trekken we richting brug van de E40 Brussel-Luik.

Wat verder steken we de weg over en volgen we de Sint-Lambertusstraat (2). Hier volgt een fikse klim tot aan de Dievendaalweg (3) van waar we een panorama krijgen over Oorbeek, Kumtich, Vissenaken en Tienen.

Oorbeek is gelegen in Vlaams-Brabant, kanton Tienen arrondisement Leuven, tussen Gete, Demer en Dijle, in de Hageland streek. Het heeft weinig bezienswaardigheden maar het put zijn schoonheid uit de eenvoud van enkele mooie gebouwen, zijn mooie natuur en enkele panorama punten.

 

Aan het eind van de Driebekweg bij de bocht van de Dievendaalweg (4)  (E40 autosnelweg), vonden de uitgravingen plaats voor de aanleg van de E40 en HST, en werd een versteend bos gevonden. Deze vondsten kunnen we terugvinden aan de overzijde, waar de gemeente Hoegaarden een open museum heeft opgericht "Geosite Goudberg" genoemd, waar men de vondsten kan bewonderen. In de verte richting Meldert zien we tussen de bomen van de E40 gracht de kapel van St.Catharine in Hauthem. Nu dalen we richting Oorbeeksesteenweg (5).

Kijken we voor het oversteken van de Oorbeeksesteenweg onder de bruggen van de E40 en de HST, zien we de velden op Hoegaards grondgebied met rechts de Galgeberg velden, uitgestrekt tot aan het dorp Hoksem, al het water wat van deze velden afvloeit, maar ook van de velden links van deze Waversebaan gaat in een grote rioolkoker onder de HST-E40 en komt aan de dorpskant in de Dingelbeek of vloedgracht. Deze Dingelbeek is aan de overzijde (dorpskant) nu bijna volledig overwelfd om de dorpskern te doorkruisen. Vroeger behoorden deze gronden bijna uitsluitend aan de boeren van Oorbeek. Maar rond 1970 daalde hun aantal, nadien kwam de ruilverkaveling, nu zijn er nog slechts nog een drietal. De E40 vormt nu de grens tussen Hoegaards en Tiens grondgebied.

Aan de overzijde treffen we de Kapel van O.L.Vrouw van Troost , gelegen op de zuiderse uithoek tov het kasteel, zoals men deze veel aantrof bij domeinen van kastelen. Toen men in 1972 na de afbraak van de oude kapel van O.L.Vrouw van Troost, begon met het uitgraven voor de fundamenten van de nieuwe kapel, ontdekte men dat er nog een oudere kapel in de grond zat. Deze werd uitgegraven en bewaard zodat we in de kapel deze crypte aantreffen.

 

Wat verder op de splitsing met de Begijnenstraat, hier in de volksmond "op de heuvel" genoemd, vinden we het Gebrand hof of Meugens Pachthof (6) voorheen Pachthof van Vlierbeek, deze hoeve was eigendom van de abdij van Vlierbeek. Dit pachthof en aanhorigheden is opgetrokken rondom een veelzijdig binnenhof uit bak- en kalkzandsteen. De ingang heeft een poorttoren met duiventil. Ook de mooi gerestaureerde hoeve schuin tegenover dit pachthof (n°13) is van de 18e eeuw. Wij mogen zeker dit mooie gerestaureerde huis als bijkomende bezienswaardigheid van Oorbeek beschouwen. Een 50 meter naar de beneden rechts op de Begijnenstraat, nog de restanten van een oude dorpspomp genaamd naar de toenmalig burgemeester "Vranckx".

 

In de St.Jorisstraat tussen nr 25 en 29 vinden we de toegang tot de Sint-Jorisbron. De kleine bron, Sint Jorisbron gewijd door pastoor Josephus Van Herck in 1790 behoorde ook vroeger toe aan het oude kasteel. Het gepolychromeerd beeldje werd om verder verval tegen te gaan overgebracht naar het Museum het Toreke in Tienen. De restauratie van de bron zelf laat nogsteeds op zich wachten.

Tegenover de kerk treffen we nog een mooie oude hoeve met bakhuisje in de weide dat in de zomer overwoekerd is met planten.

De kerk van Oorbeek (7). De eerste kerk moet er uitgezien hebben zoals deze van "Overlaar" een gehucht van Tienen, ze was de hofkerk van de Heren van Oorbeek, verwoest in 1635. De verwoeste grafsteen van de Heren van Oorbeek, van Rijkel Loobos Vilters. Cathlijn van Oorbeecke stierf in 1475 , vinden we terug op de kerkmuur ingemetseld. De kerk is classicistische stijl van rond de jaren 1778, opgetrokken uit bak- en zandsteen. De oude kerkhofmuur die aan de westkant gelegen is, is een mogelijk uitleg als onderdeel van onze oude kerk. Tot voor kort kon men de begraafplaats van de Heer Henri Persoons burgemeester van Tienen benoemd door Napoleon in 1808 hier vinden onder het kruisbeeld op het kerkhof, maar werd spijtig door de stad Tienen opgeruimd. De kerk omvat oa altaren van de periode 1750-1790, biechtstoel 1651 en een geklasseerd orgel van Adrien Rochet 1791. Ietwat weinig voorkomend is ook dat de vloer van de sacristie in dezelfde stijl is als deze van de kerk zelf. De kerk zal binnenkort waarschijnlijk geklasseerd worden door Monumenten en Landschappen. Ze is enkel te bezoeken tijdens de eucharistievieringen die je terug kan vinden op deze website van Oorbeek.

 

Op het dorpsplein (8) zitten diep in de grond de resten van de Tiense furie in 1635. Oorbeek wordt voor het eerst vermeld rond 1095. De benaming stamt waarschijnlijk uit de "Dingelbeek" welke zich door het dorp slingert om vervolgens samen te vloeien in de Menebeek en daarna uit te monden in de Gete in Tienen.

Rond het dorpsplein veranderde heel wat, zo zien we tegenover het dorpsplein een paar mooi gerestaureerde huizen en op de hoek met de Wilgenstraat de woning van kunstenaar Peter Weidenbaum, die deze deels ombouwde tot een "open atelier". Deze stootte bij de verbouwingen op een klein pad, afkomstig uit de vroege Middeleeuwen (1100). Ook verdwenen enkele woningen, zodanig dat de omgeving haast niet meer te herkennen is in vergelijking met 50 jaar geleden.

 

Bij de splitsing aan de Smisstraat gaat het wandelpad rechts de Doelstraat in (9). Toch even vermelden dat we op het einde van de doodlopende Smisstraat (links) de pastorie gelegen is. Hier trof men meerdere bouwcontructies en grondvesten aan, wat er zou kunnen op wijzen dat mogelijks het dorp binnen de ommuring van het kasteel van Oorbeek zou gelegen hebben. Een vooraanzicht van de pastorie kan je zien op het einde van deze wandeling vanop het kerkhof van Oorbeek. We slaan nu de Doelstraat in en vinden na 100m rechts nog een tramzate van de trambaan Tienen-Tervuren . Deze werd in 1961 opgeheven. Als je van hier naar de brug van de E40 kijkt kan je je denkbeeldig voorstellen hoe de tram richting Meldert spoorde en waar nu de E40 brug gebouwd lag vroeger de tramstatie van Oorbeek.

Wat meer naar rechts van de E40 brug zien we in de verte het natuurgebied Wijtbroek . Het huis is van het begin van de XX eeuw. De westerse hoek van het oude kasteel zou er gestaan hebben. Er is een vijver van zo'n 2 a 80 ca. Hier ontspringt in het bosje achter dit domein een klein beekje, de kleine Mene genoemd, dat achter de molen van Oorbeek aansluit op de Menebeek. Dit natuurgebied bezit een rijke planten- en bomengroei. Verder vinden we hier alleen weiden omdat het te moerassig is om aan landbouw te doen. Voor de Vlaamse Watermaatschappij een gelegenheid om hier een pompstation te bouwen , de "Menebeek" genoemd, en dient om Lubbeek en omstreken van het nodige drinkwater te kunnen voorzien. Op verschillende plaatsen tref je boorputten aan van waaruit het water opgepompt wordt en richting waterstation gestuurd wordt.

 

Op het einde van de Doelstraat (10)(bocht met de Menebeek) zien we in de verte nog de restanten van de oude molen  gebouwd op de Mene of Molenbeek, de molen werd gebruikt tot 1973, daarna is hij verbouwd en in privé bezit, er zijn in de molen zelf geen restanten meer te zien.

Langs de Munkstraat blijven we de Mene volgen. Wanneer we in de bocht komen om rechts af te slaan richting kasteel (11), zien we de vloedgracht in de Menebeek vloeien. Zo komen we aan de achteringang van het kasteel (12). Het kasteel is privé bezit en niet toegankelijk voor het publiek ! De hoofdingang is gelegen langs de Oorbeeksesteenweg, langswaar de eigenaars via de mooie lindendreef hun kasteel bereiken. Nu gaat het verder langs het Kasteelveld tot aan het "Lieve Heerken" (13). Tot in 1930 stond hier een ijzeren kruis, nadien werd het huidig monument opgericht. Tot op heden zijn hier weinig gegevens teruggevonden, achter de nieuwe woningen ligt het Oorbeekveld, rechtover het Lieve Heerken liggen de velden van het gebied Driebek, genoemd naar de vorm van het veld. Hier gebeurde zoals u zult merken de laatste jaren heel wat, een ringweg werd doorgetrokken om de afrit van de E40 met de steenweg Leuven-Tienen te verbinden en er kwam eveneens de aanleg van een industriezone "Grijpen" genoemd.

 

"De Driebek" (14). Een boerderij gelegen aan de ringweg industriezone Grijpen, waar tot in 2000 de inwoners van Oorbeek rechtdoor konden om de stad te bereiken, nu kan dit enkel nog voor fietsers en voetgangers. Via de Driebek veldweg komen we terecht in één van de vele tamelijk diepe en rijk begroeide holle wegen die deze streek rijk is. Hier en daar treffen we olmen, eiken, vlierstruiken, sleedoorns, hondsrozen. Met wat geluk en geduld hoor en zie je in het veld een torenvalk, een grauwe gors of een leeuwerik. Vanaf hier hebben we een wijds uitzicht (15) op de omliggende gemeenten, de kerken van Tienen en Kumtich alsook op de nieuwe watertoren van Vissenaken.

Zo komen we opnieuw bij de Sint-Lambertusstraat en komen we in afdaling opnieuw bij ons vertrekpunt.

 

Diegenen die nog meer info willen over "Oorbeek" surfen best even naar de "historiek van Oorbeek" op deze website.

nadruk verboden .

De "Orbecca wandelpadroute" kan u terugvinden in een folder bij de Toeristische Dienst van de Stad Tienen onder de 12 Hagelands Haspengouwse wandelingen.

(Deze wandelroute is eveneens toegankelijk voor kinderwagens en bestaat hoofdzakelijk uit gebetoneerde veldwegen )

 

WIJ WENSEN U ALVAST EEN AANGENAME WANDELING TOE

 

Brochure omtrent de wandeltochten kan u verkrijgen bij de dienst voor toerisme Stad Tienen.

 


Oude teksten : Gustaaf Vanderstappen

Voorontwerp : Roger Vanhulst

Officiële uitwerking : Dienst voor Toerisme Stad Tienen


 versie: google map