De Sint-Jorisbron

 

C. De Sint-Jorisbron

 

De Sint-Jorisbron is gelegen in de St-Jorisstraat, achter en tussen de huizen 29 (links) en 25 (rechts). De bron is ingemetseld in een kapelletje dat er bouwvallig bijstaat. Tot op 15 juni 2002 kon men er het beeld van Sint-Joris nog in bewonderen. Het Sint-Jorisbeeldje dat een grote gelijkenis vertoond met originele dat in 1997 uit de kerk van Oorbeek gestolen werd, is sinds augustus 2002 in het depot van het Tiens museum "het Toreken" ondergebracht in afwachting van een kostenraming voor herstelling. Deze kleine bron werd in 1790 door Josephus Van Herck pastoor te Oorbeek gewijd. Tot in de jaren 1972 werd deze bron, op 23 april feest van Sint-Joris gewijd. Heel wat bedevaarders kwamen hier naar toe om voor zichzelf en voor hun vee water te putten.

Tot op heden komen er nog steeds mensen naar de bron vragen om water te putten, maar de aanwijzingsplaat is ook reeds van de muur verdwenen.