O.L.Vrouw van Troostkapel

Inleiding:

 

Met de verbouwingswerken in de zeventiger jaren, werd de oude kapel daterend van 1653 afgebroken en werd een nog veel oudere ondergrondse kapel (nu crypte) ontdekt. Deze ontdekking en de traditie dat hier vroeger een veldkapel aan een dikke eikeboom zou gehangen hebben, toont aan dat voor vele onder ons, dit een heilige plaats was, die gedurende eeuwen een toevluchtsoord, een hulp en een troost is geweest voor onze voorouders.

 

Tot op vandaag is het een bedevaartsplaats gebleven.

 

Al is de stille rust rondom dit bidplaatsje voorgoed voorbij, het authentiek beeldje van de Heilige Maagd vervangen, de verbouwing aangepast en ge´ntegreerd in het kader van de hedendaagse modernisering, toch heeft het niets van zijn religieuze waarde verloren.

 

Dagelijks komen hier dan ook meer pelgrims dan wij zouden vermoeden.

Het aantal brandende kaarsen bij de beeltenis van O.L.VROUW VAN TROOST is hiervan het bewijs.

 

                                                                                                    De vroegere kapel               ©Vanderstappen                                        

De crypte                                ©Vanderstappen

 

 

 

De nieuwe, huidige kapel van O.L.Vrouw van Troost aan de Oorbeeksesteenweg


©Vanhulst

MEI MAAND MARIA MAAND


Rozenhoedje

           Heel de maand mei is er ‘s avonds een rozenhoedje aan het kapelletje van O.L.Vrouw van Troost.

           Die gewoonte heeft tot nu toe stand gehouden.


           Voor de betekenis en meer uitleg verwijzen we naar Wikipedia encyclopedie: klik hier


Begankenis

            Tijdens de meimaand trekken ook nu  nog heel wat mensen op bedevaart naar een bedevaartsplaats dichtbij of ver weg.

          Ook in ons dorp Oorbeek werd deze begankenis enkele jaren geleden opnieuw in ere hersteld en is er opnieuw een Maria verering aan de                 O.L.Vrouw van Troostkapel aan de Oorbeeksesteenweg.


Gebed tot O.L.Vrouw van Troost


O Koningin, vol liefde tot ons, gij zijt ten alle tijde geweest, de troost, de toevlucht, de hulp onzer voorouders en de ware schat hunner harten.

Aan de voeten van uw heilig Beeld leg ik daarom met vertrouwen neder al mijn druk en lijden, al mijn noodwendigheden en ellenden.

Ik bid u, Moeder van God en onze Moeder, mij te zegenen, van alle ongelukken te bewaren, van alle ziekten te bevrijden, in de bekoringen te beschermen en in alle nood bij te staan.

Laat mij in dit tranendal steeds het oog op u gevestigd houden en bij u, beste Moeder troost en moed zoeken.

Gelief mij vooral uw moederlijk hart te openen in het uur der dood en na dit kortstondig leven mij de kroon der onsterfelijkheid minzaam toe te reiken. Door Jezus-Christus, uw lieve Zoon, onze Heer. Amen                                                                                         ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░BEGANKENIS AAN DE O.L.VROUW VAN TROOSTKAPEL

1986


klik op de afbeelding voor de tekst opgesteld door Gustaaf Vanderstappen